erfgoedobject

Pastorie Sint-Ulriksparochie

bouwkundig element
ID
39068
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39068

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neotraditionele pastorie uit het laatste kwart van de 19de eeuw gelegen tegenover het westportaal van de kerk. Alleenstaand achterin gelegen dubbelhuis in een tuin met lage bakstenen ommuring afgedekt met betonplaat langs de zijde van de Kerkstraat. Een hogere ommuring deels van betonnen platen langs het pad naar en aan de Lumbeekstraat. De pastorie maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht (datum besluit: 16/10/1980).

Gebouwd ter vervanging van een reeds op de Ferrariskaart (circa 1770-1778) en het primitief kadaster (circa 1823) aangeduid L-vormig pand op hetzelfde perceel. Waarschijnlijk was dit de oude pastorie, omdat het volgens de leggers van de Vandermaelenkaart (circa 1834-1835) eigendom was van de gemeente, net als de kerk en het omliggende kerkhof. De Schinckel dateert de bouw van de oude pastorie in 1742. Ook Walravens beschrijft dit L-vormige pand als pastorie en volgens hem zou de nieuwe pastorie gebouwd zijn in 1875. In 1888 werd de totale reconstructie geregistreerd op het kadaster. Volgens het rapport van Monumentenwacht Vlaams-Brabant (2006) bevindt zich in het archief van de Kerkfabriek in de pastorie een situatieschets van de pastorie die gesigneerd is door Gustave Hansotte (1827-1886), provinciaal architect, hij is mogelijk ook de ontwerper van de pastorie.

Vrij eenvoudige, onderkelderde baksteenbouw met enkele neotraditionele reminiscenties en beperkt gebruik van natuursteen, onder andere in de plint. Breedhuis met licht verhoogde begane grond van drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak tussen zijtrapgevels (zeven treden + topstuk). Lijstgevel met dubbelhuisopstand gemarkeerd door een inkomrisaliet met puntgevel met schouderstukken, afgelijnd met hardsteen en bekroond met een hardstenen kruis. In de puntgevel zit een spitsboogvormige gevelnis met beeld van Sint-Jozef met Kind en zijn drie sierankers verwerkt. Eenvoudige rechthoekige vensters met lateien en lekdrempels van hardsteen, in rechthoekige spaarvelden afgelijnd door een overhoekse baksteenfries die werd doorgetrokken over het middenrisaliet. Hardstenen puilijst tussen de eerste en tweede bouwlaag. Bewaard schrijnwerk en verdwenen luiken. Zijgevels met klimmende overhoekse baksteenfries. Rechts lagere aanbouw van één travee en één bouwlaag met gewijzigde muuropening.

Volgens het rapport van Monumentenwacht Vlaanderen (2006) zijn er in het interieur nog tapijtimitaties aanwezig op de houten vloer van de eerste verdieping en zijn er nog schouwen in neostijl van blauwe hardsteen en van Carraramarmer bewaard gebleven.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1888/1.
  • Archief Ruimte en Erfgoed Vlaams-Brabant, dossier 1597. Inspectierapport Monumentenwacht Vlaams-Brabant. Inspectierapport B – 13 / 21210 / 2006 – Pastorie Sint-Ulrik Kerkstraat 35 – 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle). Door Andries Deknopper.
  • DE SCHINCKEL Y. 1991: Sint-Ulriks-Kapelle van de 12e tot de 20e eeuw, Ternat.
  • WALRAVENS P. 1970: Sint-Ulriks-Kapelle vroeger en nu (vervolg), Eigen Heem, 1, 5, 134.

Bron: VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verwinnen, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle

  • Is deel van
    Sint-Ulriksstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Pastorie Sint-Ulriksparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39068 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.