Parochiekerk Sint-Pieters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Galmaarden
Deelgemeente Galmaarden
Straat Kammeersweg
Locatie Kammeersweg zonder nummer, Galmaarden (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Galmaarden (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Galmaarden (adrescontroles: 01-07-2007 - 01-07-2007).
  • Inventarisatie Galmaarden (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Pieter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Sint-Pieter: kerkhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-1976.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Pieters

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Niet-georiënteerde kerk in classicistische stijl opgetrokken in 1749-1772 door de abdij van Vorst, mits integratie van de oudere toren van de afgebroken kerk. Wapenschild met bouwjaar 1771 en naam DMJ Debousie, van de abdis van Vorst in de gevel.

De plattegrond omvat een ingangstoren, een driebeukig schip, een koor en sacristieën ten noorden en zuiden.

De kern van de vierkante toren klimt op tot de 13de eeuw(?) met elementen uit de 14de eeuw, onder meer de spitsboog naar het oude kerkschip en de steunen van de toren ten westen, en werd in de 16de en 17de eeuw verhoogd.

Classicistisch schip geritmeerd door scheibogen op zuilen en verlicht door middel van steekboogvormige zijlichten. Jaartal 1772 gekapt in de rechter arduinen zuil die het doksaal schraagt. Koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting. Bepleisterd tongewelf met gordelbogen en stucverversiering in middenschip en koor; vlakke zoldering in de zijbeuken.

Mobilair

Schilderij in Rubensiaanse trant (circa 1700) op het noordzijaltaar; beelden van Heilige Petrus en Heilige Paulus, volkskunst uit de 17de eeuw; Kruisiging van de patroonheilige, 17de-eeuwse reliëfsteen in de nis van de gevel.

Meubilair uit de 18de eeuw: altaren, koorlambrisering, biechtstoelen en preekstoel (1772) in rococostijl; achthoekige arduinen doopvont, laatgotisch (15de-16de eeuw) met 17de-eeuws koperen deksel; orgel, 1877; grafstenen in de oostgevel: M. De Neyer (+ 1744) en A.J. Bruyneel, baljuw en chirurgijn (+ 1817); 19 grafstenen in de kerk uit de 18de eeuw, onder meer A.M. Du Pont (+1741).

  • MATTHYS M., Enkele curieuse aantekeningen van G. Langendries, pastoor te G. in 1749, in Het oude land van Edingen en omliggende, 1973, p. 188-191.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Het voormalige kerkhof werd deels omgevormd tot parking en groenzone. De parkeerstrook werd aangelegd in 1985, wat samenviel met de volledige ruiming van het kerkhof. Slechts enkele 18de-eeuwse grafzerken afkomstig uit de kerk, nu ingemetseld in de gevel, en enkele neoclassicistische graftekens tegen de muur van de kerk, herinneren aan de vroegere aanwezigheid van een kerkhof.

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Galmaarden

Galmaarden (Galmaarden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.