erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Pieters

bouwkundig element
ID
39076
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39076

Juridische gevolgen

Beschrijving

Niet-georiënteerde kerk in classicistische stijl opgetrokken in 1749-1772 door de abdij van Vorst, mits integratie van de oudere toren van de afgebroken kerk. Wapenschild met bouwjaar 1771 en naam DMJ Debousie, van de abdis van Vorst in de gevel.

De plattegrond omvat een ingangstoren, een driebeukig schip, een koor en sacristieën ten noorden en zuiden.

De kern van de vierkante toren klimt op tot de 13de eeuw(?) met elementen uit de 14de eeuw, onder meer de spitsboog naar het oude kerkschip en de steunen van de toren ten westen, en werd in de 16de en 17de eeuw verhoogd.

Classicistisch schip geritmeerd door scheibogen op zuilen en verlicht door middel van steekboogvormige zijlichten. Jaartal 1772 gekapt in de rechter arduinen zuil die het doksaal schraagt. Koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting. Bepleisterd tongewelf met gordelbogen en stucverversiering in middenschip en koor; vlakke zoldering in de zijbeuken.

Mobilair

Schilderij in Rubensiaanse trant (circa 1700) op het noordzijaltaar; beelden van Heilige Petrus en Heilige Paulus, volkskunst uit de 17de eeuw; Kruisiging van de patroonheilige, 17de-eeuwse reliëfsteen in de nis van de gevel.

Meubilair uit de 18de eeuw: altaren, koorlambrisering, biechtstoelen en preekstoel (1772) in rococostijl; achthoekige arduinen doopvont, laatgotisch (15de-16de eeuw) met 17de-eeuws koperen deksel; orgel, 1877; grafstenen in de oostgevel: M. De Neyer (+ 1744) en A.J. Bruyneel, baljuw en chirurgijn (+ 1817); 19 grafstenen in de kerk uit de 18de eeuw, onder meer A.M. Du Pont (+1741).

  • MATTHYS M., Enkele curieuse aantekeningen van G. Langendries, pastoor te G. in 1749, in Het oude land van Edingen en omliggende, 1973, p. 188-191.

Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975

Aanvullende informatie

Het voormalige kerkhof werd deels omgevormd tot parking en groenzone. De parkeerstrook werd aangelegd in 1985, wat samenviel met de volledige ruiming van het kerkhof. Slechts enkele 18de-eeuwse grafzerken afkomstig uit de kerk, nu ingemetseld in de gevel, en enkele neoclassicistische graftekens tegen de muur van de kerk, herinneren aan de vroegere aanwezigheid van een kerkhof.
Auteurs : Mertens, Joeri
Datum: 02-10-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Pieters [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39076 (Geraadpleegd op 16-06-2021)