Hoeve Hof Tasseniers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Galmaarden
Deelgemeente Galmaarden
Straat Damstraat
Locatie Damstraat 4, Galmaarden (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Galmaarden (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Galmaarden (adrescontroles: 01-07-2007 - 01-07-2007).
  • Inventarisatie Galmaarden (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Hof Tasseniers

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof te Tasseniers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig landgoed van de abdij van Vorst die het in 1164 van de abdij Sint-Winoksbergen had gekocht; mooi ingeplante hoeve met geplaveid erf toegankelijk langs een korte, met hagen afgeboorde canadadreef; vierkante hekpijlers in de bakstenen afsluitmuur. Sedert de afbraak van een vleugel na 1945 hoort ze tot het semi-gesloten hoevetype.

Boerenhuis met één bouwlaag en negen traveeën onder een zadeldak met klokkenruiter en geprofileerde daklijstbalkjes; de constructie klimt op tot 1688 (imposten) doch werd aangepast in 1821 (achterdeur); naderhand werd de voorgevel nog voorzien van een bekleding van schijnbaksteen en van een nieuwe plint.

Rechthoekige vensters in geschilderde arduinen omlijstingen en een gelijkaardige deur die echter van een oudere omlijsting de imposten (gedateerd ANNO/ 1688) en de sluitsteen met wapenschild van de abdij van Vorst heeft hergebruikt.

Achtergevel met getraliede vierkant omlijste venstertjes met sponning en een rechthoekige deur, tussen een kronkel in reliëf op de latei gedateerd 1821.

Lange stalvleugel (huis) afgedekt met een zadeldak (golfplaten), opklimmend tot de 18de eeuw. Geschilderde baksteenbouw met gebruik van zandsteen (plint) en arduin (beschilderde omlijstingen). Gevel geritmeerd door vierkante en rechthoekige muuropeningen (deurstijlen met negblokken) en dakvensters; korfboogpoort naar de weiden.

Ruime langsschuur onder zadeldak (pannen) met wolfseinden door middel van gesinterde stenen in de langsgevel gedateerd 1792. Zandstenen hoekstenen steigergaten en een korfboogomlijsting met negblokken in de zijgevel; rechthoekige deuren van arduin in de met bakstenen muizentand afgewerkte langsgevel.

  • P. LINDEMANS, Het Hof te Tasseniers te Galmaarden, in Eigen Schoon en de Brabander, 1934, p. 400-426.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Galmaarden

Galmaarden (Galmaarden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.