erfgoedobject

Rijhuis van 1800

bouwkundig element
ID
39091
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39091
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Rijhuis van vier traveeën met twee en een halve verdieping en een zadeldak (kunstleien), gedateerd OLM/1800 op de deursluitsteen. Geelgeschilderde bakstenen voorgevel met gecementeerde plint; ongelijke ankers op de tweede bouwlaag wijzen op een mogelijke verhoging.

Eerste verdieping voorzien van ingeschreven arduinen steekboogvensters met ontlastingsboog en een gelijkaardig omlijste deur met gedateerde, nauwelijks uitstekende sleutel (spoor van een vroeger gekoppeld venster rechts). Steekboogvormige bovenvensters in grijs geschilderde omlijstingen van baksteen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rijhuis van 1800 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39091 (Geraadpleegd op 23-06-2021)