Kosterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Galmaarden
Deelgemeente Galmaarden
Straat Paulusstraat
Locatie Paulusstraat 18, Galmaarden (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Galmaarden (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Galmaarden (adrescontroles: 01-07-2007 - 01-07-2007).
  • Inventarisatie Galmaarden (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kosterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pauwelhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-06-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige kosterij van de ertegenover liggende Sint-Pauluskapel, heden een klein gesloten hoevetje met recente aanhorigheden doch een woonhuis dat op de deursleutel gedateerd is ANNO 1767.

Eénlaagse baksteenbouw afgedekt met een zadeldak (pannen) op houten modillons met diamantpunt.

Voorgevel voorzien van een zandstenen rondboogdeur met negblokken, uitstekende imposten en gedateerde druipende sluitsteen, en van drie recente vensters (1957-58) ter plaatse van vroegere kruiskozijnen waarvan de dubbele bakstenen ontlastingsbogen behouden bleven.

Eenzelfde deur in de achtergevel en een behouden kloosterkozijn van zandsteen met negblokken en ontlastingsboog van één rollaag.

Zijgevels met aandak, vlechtingen, top en schouderstukken: aan de straatzijde een gedicht venster omlijst met zandstenen negblokken.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Galmaarden

Galmaarden (Galmaarden)

is gerelateerd aan Sint-Pauluskapel

Paulusstraat zonder nummer, Galmaarden (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.