Afspanning Hof de Hoge Poort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hoeve Vandenborre
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Galmaarden
Deelgemeente Tollembeek
Straat Plaatsstraat
Locatie Plaatsstraat 27, Galmaarden (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Galmaarden (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Galmaarden (adrescontroles: 01-07-2007 - 01-07-2007).
  • Inventarisatie Galmaarden (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning Hof de Hoge Poort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Afspanning Hof de Hoge Poort

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-2009.

Beschrijving

Het "Hof de Hoge Poort" is een voormalige afspanning, reeds vermeld in 1575. Heden boerderij. Boerenburgerhuis met één verdieping van zes traveeën, afgedekt met een zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw; voorgevel uitgewerkt als het aanpalend huis nummer 25, doch hier een daklijst van arduinen modillons en een rij van steigergaten met verbindend kordon. De inrijpoort met houten latei op arduinen stijlen van negblokken geeft toegang tot het geplaveide erf.

De haakse aanhorigheden worden geritmeerd door bakstenen rondbogen, die werden gedicht en waarin recentere muuropeningen werden aangebracht. Dwarsschuur onder zadeldak (pannen), met jaartal 1836 op een arduinen stijl, wijzend op de wederopbouw na brand.

Links rest een houten ankerbalk en de letterankertjes VDB. Zijgevels met aandak en vlechtingen.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Tollembeek

Tollembeek (Galmaarden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.