erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
39136
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39136
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Vrij vervallen en verwaarloosde gesloten hoeve met gebouwen van baksteen onder zadeldaken (pannen en kunstleien) gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats.

Inrijpoort opgenomen in een stalvleugel. Boerenhuis van zeven traveeën (met een duidelijke bouwnaad na de vijfde) en met twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (kunstleien); witgekalkte gevel met gepikte plint, voorzien van rechthoekige vensters, waarvan vier in een arduinen omlijsting, en een arduinen deuromlijsting met gesneden houten tussendorpel.

Zijgevel met sporen van vlechtingen. Aanhorigheden zonder noemenswaardigheid tenzij resten van vlechtingen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39136 (Geraadpleegd op 23-06-2021)