Teksten van Pastorie Sint-Pietersparochie

Pastorie Sint-Pietersparochie (2000)

Vlak tegenover de kerk bevindt zich de in opdracht van het Nijvelse kapittel opgetrokken pastorie (1768). In 1867 werd ze verbouwd door provinciaal architect Louis Spaak (1804-1893). De twee vrijstaande bijgebouwen voorgesteld op de Poppkaart (1860) zijn inmiddels verdwenen.

Het is een sobere bakstenen constructie van het klassieke dubbelhuistype, vijf traveeën breed en twee bouwlagen hoog en afgedekt met zwart pannen zadeldak voorzien van houten bakgoten met klossen en denticulae. De symmetrische voor- en achtergevel wordt geritmeerd door grote, rechthoekige vensters met hardstenen dorpels, lateien van arkose en licht vooruitspringende bakstenen stijlen. De eveneens rechthoekige deuren met bovenlicht zijn voorzien van een geprofileerde omlijsting met neuten en imposten van arkose. Arkose werd eveneens gebruikt voor de hoekblokken en steigergaten. Alhoewel oorspronkelijk geen plint was voorzien werd in de voorgevel een storende nieuwe, hardstenen plint aangebracht.

De rechterzijgevel toont op zolderniveau de gebruikelijke rechthoekige vensters. Het onderliggende rondvenster dateert vermoedelijk uit vorige eeuw. De linkerzijgevel gaat schuil achter een beschieting van eternietleien.

Van een pastorietuin als dusdanig is niet langer sprake alhoewel een fragmentarisch bewaard bakstenen muurstuk rechts achteraan nog een idee geeft van de oorspronkelijke omvang. Achter de pastorie bevindt zich nu een ongedefinieerde grasvlakte die zonder enige overgang doorloopt tot aan de parochiezaal langs de Edingsesteenweg. De lage bakstenen muur aan het Sint-Pietersplein refereert aan een veel hoger exemplaar dat, naar verluidt, samen met het dodenhuisje verdween bij het opruimen van het kerkhof.

  • VERBESSELT J. 1993: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw. Leerbeek- Het Kestergewoud. Dekenij Halle VI, 24, Brussel.
  • VRANCKEN J. 1980: Pajottenland, een land om lief te hebben, Ternat.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB002125, Sint-Pietersplein: dorpskern met Sint-Pieterskerk, pastorie en vierkanthoeve.
Auteurs:  Paesmans, Greta
Datum: 2000


Je kan deze pagina citeren als: Paesmans, Greta: Pastorie Sint-Pietersparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/148480 (geraadpleegd op 14-04-2021)


Pastorie (1975)

Dubbelhuis van twee verdiepingen en vijf traveeën afgedekt met een zadeldak (kunstleien), uit einde 18de eeuw (bouwjaar mogelijk aangeduid op de afgeschilferde ruit boven de deur). Bakstenen gebouw met schaars gebruik van arkose voor de hoekstenen en de steigergaten. Rechthoekige deuromlijsting met neuten en imposten van arkose; rechthoekige vensters met uitstekende bakstenen posten, lateien van arkose en lekdrempels van arduin. Nieuwe kroonlijst van hout en storende vernieuwde plint en lage omheiningsmuur.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Pastorie Sint-Pietersparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39199 (geraadpleegd op 14-04-2021)