Parochiekerk Sint-Ursmarus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Gooik
Deelgemeente Oetingen
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer, Gooik (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gooik (actualisaties: 23-05-2006 - 23-05-2006).
  • Adrescontrole Gooik (adrescontroles: 02-07-2007 - 02-07-2007).
  • Inventarisatie Gooik (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Ursmarus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Ursmarus: orgel
gelegen te Kerkplein zonder nummer (Gooik)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kerk opgetrokken naar ontwerp van architect Spaak, met wijzigingen van Noyer, gedateerd in het bouwopschrift: me aedificarunt/ E. Puyenbroeck Pastor/ et J.B. Seghers Burgmagister/ 1858.

Mobilair. Drie schilderijen uit 17de en 18de eeuw: een Heilige Ursmarus op het noordzijaltaar, een Aanbidding der Herders en een Opdracht in de tempel, in het koor; barokbeeld van de patroonheilige (17de eeuw) op het altaar; barokke zijaltaren en biechtstoelen (17de eeuw).

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Het voormalige kerkhof werd geruimd in 1969. Een historisch grafkruis, vermoedelijk 18de eeuw, en de grafstenen van jonker Anthon van Flodorp (+1721) en E.H. Enricus Meeuws (+1743), bleven bewaard.

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Kerkplein

Kerkplein (Gooik)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.