erfgoedobject

Drie rijhuizen

bouwkundig element
ID
39232
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39232
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Grimbergen
    Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997

Beschrijving

Groepje van drie lage rijhuizen die belangrijk zijn als aanzet van deze straat aan de zuiderkant van de abdijkerk.

Nummer 1. Verlaten langshuis van vijf traveeën met zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw; gecementeerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen.

Nummer 3. Vooruitspringend, drie traveeën breed huis met zadeldak (pannen), eveneens gecementeerd en uit de 19de eeuw.

Nummer 5. Twee traveeën breed rijhuis onder zadeldak (pannen); gecementeerde voorgevel voorzien van een uitgewerkte rondboogdeuromlijsting ingeschreven in een rechthoek met uitgespaarde zwikken, sluitsteen en gestrekte druiplijst (tweede of derde kwart van de 18de eeuw).


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drie rijhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39232 (Geraadpleegd op 14-06-2021)