Teksten van De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn

De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn ()

In oorsprong traditioneel diephuis "'t Gulden Vingerleyn" of "de Vijf Ringhen" gebouwd in 1577. Van het pand bleven enkel de aangepaste begane grond en eerste verdieping over, de insteek met gekoppelde bolkozijnen, en de gewelfde kelder van twee niveaus boven elkaar. Het pand werd samen met het aanpalende “Roosenhoet” heropgebouwd tot een meergezinswoning met artsenpraktijk, in opdracht van J. Van Broeckhoven, naar een ontwerp door de architect Roger Groothaert uit 1975. Het betrof de reconstructie van de trapgevel van “De Vijf Ringhen” en de vervanging van "Roosenhoet" door een eigentijdse nieuwbouw in de stijl van de aanpalende Vleeshuiswijk, met een gereconstrueerde rondboogarcade op de binnenplaats.

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen plus een insteekverdieping onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Trapgevel van acht treden met overhoeks topstuk, en een parement uit witte natuursteen verankerd door smeedijzeren muurankers. Registers van kruiskozijnen op begane grond en bovenverdiepingen; deur met gedeeld bovenlicht. Tweeledige geveltop geopend door een rechthoekig drielicht met lager middenluik tussen kloosterkozijnen, en een rechthoekig luik erboven.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#57481; foto FOTO-OF#5259.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn [online], https://id.erfgoed.net/teksten/297753 (geraadpleegd op )


De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn ()

Overblijfselen van het voormalige pand zogenaamd "'t Gulden Vingerleyn" of "de Vijf Ringhen", gebouwd in 1577 maar heden gesloopt tot aan de roostering van de tweede bouwlaag. Wit natuurstenen parement met muurankers.

Voorheen traditionele trapgevel van drie traveeën en met insteekverdieping. Vrijwel intacte gekoppelde bolkozijnen met behouden druiplijst, maar verdwenen tussenstijl op de insteekverdieping; verder gekoppelde rechthoekige bovenvensters, oorspronkelijk kruiskozijnen met vernieuwde lateien en lekdrempels. Verbouwde en gecementeerde begane grond. Voor het inwendige is de ruime kelder met twee verdiepingen te vermelden.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn [online], https://id.erfgoed.net/teksten/3930 (geraadpleegd op )