erfgoedobject

Boerenhuis

bouwkundig element
ID
39304
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39304
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerenhuis (nok evenwijdig met de straat) met één bouwlaag van leem, afgedekt met een aan beide zijden afgesnuit zadeldak (pannen); rechthoekige vensters en deur; rechts, schuurpoort en twee tegen de gevel aanleunende bijgebouwen in baksteenmetselwerk met lessenaarsdaken. Fraai volumespel.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39304 (Geraadpleegd op 22-06-2021)