erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID
39333
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39333
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoekhuis met een verdieping van vier traveeën en een zadeldak (kunstleien), daterend uit de 18de eeuw doch gecementeerd en aangepast in de loop van de 19de-20ste eeuw. Rechthoekige vensters en deur op neuten. Een schouderstuk in de gecementeerde zijgevel. Enkele oorspronkelijke venster- en deurposten in de achtergevel.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39333 (Geraadpleegd op 25-06-2021)