erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
39341
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39341
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen en een zadeldak (kunstleien), dat gecementeerd en aangepast werd in de loop van de 19de-20ste eeuw doch het algemeen volume, de zijgevel (voormalig laadvenster) en de daklijst in de voorgevel duiden op een oudere kern uit 17de-18de eeuw.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39341 (Geraadpleegd op )