erfgoedobject

Hoevetje

bouwkundig element
ID
39389
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39389
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Fraai hoevetje met boerenhuis en het schuurtje ertegenover nog in leembouw. Boerenhuisje met één bouwlaag en zadeldak (pannen) doch voor circa 10 jaar nog met een strobedekking. Lemen wanden met uitstekende ankerbalken en rechthoekige beluikte vensters en deur met houten boven- en onderdorpels. Binnenin, een oorspronkelijke bakstenen schouw uit de 18de eeuw en een traditioneel dakgebint met telmerken. Aanleunende bijgebouwtjes van baksteen. Lemen schuurtje ertegenover met zadeldak (pannen); het bevond zich naar verluidt eertijds achter het woonhuis. Ernaast, gemetselde waterput. De huidige bewoners bewaren verkoopakten van gronden, gedateerd 1773; dit jaartal zou ook het bouwjaar kunnen zijn.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39389 (Geraadpleegd op 21-06-2021)