Hotel La Cloche

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam La Couronne Impériale
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Halle
Deelgemeente Halle
Straat Kardinaal Cardijnstraat
Locatie Kardinaal Cardijnstraat 5, 6, Halle (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Halle (actualisaties: 04-04-2006 - 04-04-2006).
  • Adrescontrole Halle (adrescontroles: 20-07-2007 - 20-07-2007).
  • Inventarisatie Halle (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekpand

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hotel La Cloche

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Halle

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het betreft een voormalig hotel in traditionele bak- en zandsteenstijl uit het einde van de 17de eeuw.

Historiek

Tegenover het zuidportaal van de Sint-Martinuskerk en vlak naast het jezuïetencollege ligt de voormalige hôtelerie ‘la Cloche’, later ‘la Couronne Impériale’ genoemd. Oorspronkelijk bevatte dit logementshuis ook de aanpalende percelen. De benaming ‘la Couronne Impériale’ verwijst naar de toenmalige eigenaars, de graven van Tour en Taxis, grootmeesters van het postwezen van het Habsburgse Keizerrijk. In Henegouwen bezaten zij de heerlijkheid van Brain-le-Chateau en Haut-Ittre die in 1681 door de Spaanse koning tot ’principauté de Tour et Taxis’ werd verheven. De laatste hoteliers waren het echtpaar Pilyser-Leniers, die hun eigendom in 1841 in vier loten verkochten.

Beschrijving

Het hoekhuis is een complexe woning gevormd door een breedhuis met haaks daarop ingeplant een dwarshuis. Het is het enige relatief gaaf bewaarde voorbeeld van een 17de-eeuwse woning in traditionele bak- en zandsteenstijl in Halle. Het breedhuis heeft vier traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het is momenteel opgedeeld in twee woningen. De voorgevel wordt afgelijnd door een afgeschuinde breukstenen plint en een muizentandfries. Het rechter deel heeft een rechthoekige deur en vensters met regelmatige negblokken in blauwe hardsteen en dubbele bakstenen ontlastingsboogjes. In het linker deel werd in de 19de eeuw een houten winkelpui ingebracht. Haaks op het breedhuis is een diephuis ingeplant met top- en schouderstukken.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000065, Woningen Kardinaal Cardijnstraat 5-6, beschermingsdossier (G. Paesmans 1993), doos 21.08 map 2252.
  • DE MAEGD C. en VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
  • POSSOZ J. 1929: A travers les rues de Hal, Mémoires du Cercle Anthéologique et Historique de Hal 6, s.l., 521-522.

Bron: -

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Halle

Arkenvest, Basiliekstraat, Beestenmarkt, Brusselsesteenweg, Dekenstraat, Grote Markt, Hoornstraat, Joseph...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.