erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

bouwkundig element
ID: 395   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/395

Juridische gevolgen

Beschrijving

De neogotische kapel, gelegen in een bocht van de straat, werd in 1873 opgericht. Het is een voor een wegkapel wat groter, bakstenen gebouw van één travee met driezijdige sluiting. De voorgevel is tot aan de gevelpunt uitgewerkt met een in kruisverband uitgewerkt patroon van geglazuurde bakstenen. De zijgevels en twee vlakken van de driezijdige sluiting zijn geopend door spitsboogvensters waarvan die in de zijgevels met een bakstenen middenmoneel zijn onderverdeeld. De voorgevel heeft een hoge spitsboogvormige inkom met houten bovenlicht in de vorm van een driepas en een convex driehoekig gotisch venster in de puntgevel. Steunberen op de hoeken van voorgevel en driezijdige sluiting hebben witstenen afzaten. De bakgoot rust op twee kleine witstenen schouderstukken bij de hoeken van de voorgevel en op een tandfries dat rond de kapel en langs de puntgevel loopt. Een kleine dakruiter met kruis kraagt op de voorgevel uit. In 1973 werd de kapel grondig opgefrist en werd het steile zadeldak met kunstleien vernieuwd. In de kapel bevindt zich een neogotische gepolychromeerde calvarie.

Een kleine klok, genaamd 'Lippeke', in 1769 te Leuven door Andreas Van Den Gheyn vervaardigd, was tot 1861 in de toren van de oude kerk opgehangen, maar werd in 1976 na vervanging door een grotere klok in de nieuwe kerk aan de wijk Boskant in bruikleen gegeven. Deze klok werd opgehangen in een klokkentorentje dat hiertoe achter de kapel werd opgetrokken.


Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2000


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/395 (Geraadpleegd op 04-07-2020)