Den Cleynen en den Grooten Biecorff

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Eiermarkt
Locatie Eiermarkt 13-17, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Laatclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Laatclassicistisch herenhuis: ingangsomlijsting
gelegen te Eiermarkt 15, Eiermarkt 17 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Laatclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand, genaamd "den Cleynen en den Grooten Biecorff" van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak (leien), uit het eerste kwart van de 19de eeuw. De apotheker Edouard Charles Willems liet in 1840 beide gevelflanken aan weerszij van het middenrisaliet verbouwen. Op de begane grond kwamen twee klassieke, symmetrische winkelpuien met middenportaal, pilasters, entablement en ijzeren roeden in het bovenlicht. De traveeënindeling van de bovenverdiepingen werd gereduceerd van oorspronkelijk drie tot de huidige twee vensters per flank. Het complex dat in kern minstens opklimt tot de 16de eeuw, telt vier vleugels rond een binnenplaats. De oorsprong van het pand en de naam "de Biecorff" gaan terug tot de tweede helft van de 15de eeuw. Het werd in 1479 gekocht door de kaarsenmaker Claus Gielis († 1517), deken van het Meerseniersambacht. Hij was de vader van Pieter Gillis (Antwerpen, 1486-Antwerpen, 1533), als humanist gekend onder de naam Aegidius, die in 1509 werd benoemd tot griffier van de Stad Antwerpen. Waarschijnlijk was "de Biecorff" het geboortehuis en tot 1530 de woonplaats van Gillis, waar onder meer Thomas More in 1515 en Erasmus 1516-1517 te gast waren. More droeg zijn in 1516 verschenen "Utopia" op aan de Antwerpse humanist.

De bepleisterde en beschilderde lijstgevel beantwoordt aan een axiaal ordonnantieschema, met de klemtoon op het middenrisaliet. Rechthoekige inrijpoort in een geprofileerde omlijsting met kwarthol beloop, neuten en een gestrekte waterlijst uit blauwe hardsteen. Erboven een venster met entablement op uitgelengde voluutconsoles, en ingediepte penanten in kolossale orde. Verder verkleinende registers van rechthoekige, vlak omlijste bovenvensters met geprofileerde dagkanten en individuele lekdrempel. Een klassiek hoofdgestel met gelede architraaf, fries en gekorniste houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Verbouwde winkelpuien. De open doorgang van de achtergevel wordt gemarkeerd door een voluutsleutel waarop een reliëf met voorstelling van een bijenkorf. Hogerop een drieledig risaliet met halfronde erkers.

Binnenplaats omringd door drie vleugels met een kern in traditionele bak- en zandsteenstijl, met aanpassingen uit de 18de eeuw of later, en een recente glazen gevelwand aan de oostzijde. In de zuidgevel van het achtergebouw: spiegelboogdeur met bovenlicht gevat in een geprofileerde omlijsting met gesculpteerd beloop uit blauwe hardsteen, in overgangsstijl laat-barok-rococo uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1840#313.
  • DEGUELDRE G. 1988: Een dubbele identiteit: Pieter Gielis, griffier en humanist, heer van "de Biecorf" en Pieter Gielis, meersenier, heer van "de Spiegel", Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 1988.1, 1-22.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eiermarkt

Eiermarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.