Parochiekerk Sint-Vincentius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Halle
Deelgemeente Buizingen
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein zonder nummer, Halle (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Halle (actualisaties: 04-04-2006 - 04-04-2006).
  • Adrescontrole Halle (adrescontroles: 20-07-2007 - 20-07-2007).
  • Inventarisatie Halle (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Vincentius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Vincentius: orgel
gelegen te Gemeenteplein (Halle)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneogotiek
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Neogotisch gebouw daterend van 1903, gebouwd ter plaatse van de afgebroken classicistische kerk, in 1750 opgetrokken ter vervanging van de tot dan toe als parochiekerk fungerende kasteelkapel.

Mobilair. Gotische graflegging, circa 1500; meerdere heiligenbeelden, in barokstijl, uit de 17de en 18de eeuw; orgeltje, einde 18de eeuw, boven in de zuidelijke zijbeuk.

  • VAN DEN WEGHE M.J., Geschiedenis van Buysinghen-Eysinghen, 1929.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Buizingen

Buizingen (Halle)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.