Parochiekerk Sint-Pieter

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herne
Deelgemeente Herne
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Herne (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herne (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Herne (adrescontroles: 10-07-2007 - 10-07-2007).
  • Inventarisatie Herne (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Pieter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Pieter

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1937.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Belangwekkend gebouw met omringend kerkhof, hoofdzakelijk opgetrokken uit breuksteen van schilfersteen met gebruik van Doornikse kalksteen en zandsteen.

De plattegrond ontvouwt een westtoren, een driebeukig schip, een transept, een vlak gesloten koor met noordsacristie en recentere bijgebouwen.

De chronologie ziet eruit als volgt: romaanse overblijfselen (11de of 12de eeuw) in het schip met verbouwingen uit de 13de eeuw; koor en onderbouw van de toren in Scheldegotiek uit de 13de eeuw; na brandschade in 1440 en in de 16de eeuw werd de kerk hersteld onder abt A. de Pouillon van Cambrai (opschrift op een balk afkomstig van de toren), verbouwingen uit de eerste helft van de 19de eeuw werden bij de restauratie van het gebouw in de jaren 1924-1932 onder leiding van architect E. Goethals tenietgedaan.

Machtige westtoren van vier geledingen met een naaldbekroning en gemarkeerd door polygonale hoektorentjes. Slechts de eerste en een deel der tweede geleding resteren van de oorspronkelijke toestand uit de 13de eeuw; de bovenbouw is reconstructie, evenals het kruisribgewelf met doorlopende ribben op de begane grond.

Het middenschip bewaart het metselwerk en de kleine rondboogvormige bovenlichten uit de romaanse bouwperiode, de zuilen met sokkel en krulkapiteel van Doornikse kalksteen werden door ondervernieuwing aangebracht in de loop van de 13de eeuw; uit die periode dateren eveneens de spitsboogvormige scheibogen, eenvoudig afgeschuind ten noorden en voorzien van een zandstenen profiel ten zuiden. Vlakke zoldering. De zuidbeuk werd gerestaureerd naar de sporen van de oorspronkelijke toestand, en voorzien van rondboogvensters. De noorderbeuk werd tijdens de restauratie verbreed en in neogotische stijl opgevat met en toegevoegde uitspringende kapel.

Gerestaureerde dwarsbeuk, uitspringend ten zuiden; de kruising werd bij de restauratie ruimtelijk bij het middenschip betrokken.

Vrij gaaf bewaard rechthoekig koor uit de 13de eeuw; smalle spitsboogvensters met drielobmotief, colonnetjes en druiplijst; oostgevel geflankeerd door ronde torentjes en opengewerkt door een breed spitsboogvenster onder een oculus (nieuw maaswerk).

Sacristie onder lessenaarsdak uit de bouwtijd, en schatkamer ten noorden. Recentere sacristie ten zuiden.

Mobilair. Schilderijen op doek onder de toren, Sint-Catharina van Boloniën (17de eeuw). Aanbidding der Herders (17de eeuw), Sint-Drogo (18de eeuw); beelden uit de 16de eeuw, Sint-Anna-ten-Drieën, Christus aan het kruis en Sint-Elooi, en uit de 18de eeuw, een patroonheilige en een Madonnabeeld; Louis XV-meubilair uit de 18de eeuw: koorlambrisering, biechtstoelen en in stukken gesneden communiebank; kalkstenen doopvont (17de eeuw).

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Omheen de kerk ligt een groot kerkhof met grafstenen daterende van de 19de eeuw tot in de jaren 1960-1980. De densiteit aan graftekens uit het derde kwart van de 20ste eeuw is uitzonderlijk. Het was voor het funerair erfgoed een periode van experiment met nieuwe materialen en vormen (marmers, breuksteen, leisteen, ...).

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Herne

Herne (Herne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.