Sint-Odradakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Herselt
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer, Herselt (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herselt (adrescontroles: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Inventarisatie Herselt (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotische kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Odradakapel

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kapel, toegewijd aan de Heilige Odrada (zie gevelsteen in top), gelegen op de hoek met de Dieperstraat onder de beschutting van een kastanjeboom en opgericht: "Ter eere Gods in zalig aandenken/ van H. Mertens notaris (1886-1908)/ en/ F. Verlinden Burgemeester" (zie gedenksteen in het koor).

Baksteenbouw met knipvoeg, op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), uit het begin van de 20ste eeuw. Puntgevel met spitsboogportaal, gemarkeerd door arduinen zuilen met knoppenkapiteel en bepleisterd spitstongewelf. Voorts spitsboogvensters tussen steunberen en spitsboogdeur met tussendorpel op consooltjes, deels beglaasde en betraliede deur. Interieur met wanden van imitatienatuursteen; bepleisterd spitstongewelf.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Herselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.