Sint-Servatiuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Herselt
Straat Limberg
Locatie Limberg zonder nummer, Herselt (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herselt (adrescontroles: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Inventarisatie Herselt (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sint-Servatiuskapel

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wegkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk Sint-Servatiuskapel, met vermeldingen opklimmend tot 1823, in 1902 naar verluidt verbouwd met behoud van de oorspronkelijke vorm. Wat deze verbouwing juist inhield, kon tot op heden niet achterhaald worden; het huidige eclectische uitzicht met de typisch decoratieve verwerking van gekleurde baksteen wijst in de richting van volledige heropbouw met mogelijk hergebruikte natuursteen. Heden toegewijd aan Sint-Servatius en Maria, zie gevelsteen achteraan, en gelegen op een verhevenheid met talud van kasseien.

Baksteenbouw met lintvoegen, onder zadeldak (schuin ingeplant ten opzichte van straat, kunstleien); rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting. In- en uitgezwenkte topgevel met sierankers en natuurstenen aflijning. Gele en zwarte baksteen voor muurbanden en rollagen van de getoogde muuropeningen. Opschrift "H. Servatius bid voor ons" boven de deur en neogotisch aandoende oculus met driepasmotief in de top.

Met schijnvoegen bepleisterd interieur; fantasiegewelf met lijstjes. Voor de kapel ligt een mozaïek waarin de naam van de Heilige Servatius werd verwerkt.

  • VERLINDEN J., De Sint-Servaaskapel op de Limberg te Herselt, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, XXII, 1995, nummer 1, p. 2-11.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Limberg

Limberg (Herselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.