Parochiekerk Sint-Pieter

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herne
Deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle
Straat Brikstraat
Locatie Brikstraat 2, Herne (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herne (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Herne (adrescontroles: 10-07-2007 - 10-07-2007).
  • Inventarisatie Herne (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Pieter

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1975.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Pieter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Pieter: toren, schip en koor
gelegen te Brikstraat 2 (Herne)

Deze bescherming is geldig sinds 22-11-1949.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Pieter met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heterogeen gebouw met ommuurd en opgehoogd kerkhof, en volgende plattegrond: een westtoren met noordtraptorentje, een driebeukig hallenschip, een koor met driezijdige sluiting en flankerende sacristieën. Van de oudste toestand uit de 13de eeuw blijft de vierkante toren over; het schip werd in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw verbreed doch behoudt de zuilen van de toestand uit de 15de eeuw; het koor is in gesmeed ijzer op de zuidgevel gedateerd 1420.

Hoge vierkante toren van plaatselijke breuksteen met erg gesloten karakter; de iets bredere onderbouw werd in 1930 (sluitsteen) voorzien van een rondboogdeur; de bovenbouw, afgewerkt met hoekblokken, kreeg twee spitsboogvormige galmgaten. Ronde noordtraptoren met breukstenen basis en bakstenen bovenbouw; jaarsteen 1535 boven de deur tussen toren en trap.

Schip van vier traveeën geritmeerd door zandstenen zuilen met sokkel en dekplaat en door brede spitsboogarcaden van baksteen alternerend met hardsteen. Kruisriboverwelving met kraagstenen. Spitsboogvensters uit de 19de eeuw. De westgevel van de zuidbeuk werd voorzien van een rechthoekige deur met hergebruikte latei met opschrift "Hier nu gegeven uyt gifte van de eerweirdighen Aegidii Pitteurs Capellaen" (chronogram 1748) "Heere tis in U huys dat wij U bidden een want sonder uwe hulp soo moeten wij vergaen". Noordzijbeuk met hergebruikte deur met opschrift "Haec est Domus Dei et porta coeli Anno 1745" op een lateischildje. Muurpand van breuksteen zoals de toren.

Smaller koor van drie traveeën met driezijdige sluiting, gestut door steunberen met drievoudige versnijding van baksteen met speklagen van hardsteen. Spitsboogvensters met omlijstingen van baksteen alternerend met hardsteen; waterlijsten ter hoogte van de bogen en van de onderdorpels.

Noordsacristie onder lessenaarsdak, uit dezelfde tijd als het koor en met oudere muurpanden van breuksteen; gelijksoortige steunbeer en spitsboogvenster. Recentere zuidsacristie.

Mobilair. Geschilderde Kruisweg van C. Meunier (1865-70); beelden uit de 16de eeuw, onder meer van de Heiligen Andreas, Jacob, Elooi, Sebastiaan, gepolychromeerde Piëta (15de eeuw), knip van de doopvont met gesculpteerde koppen (13de eeuw). Meubilair uit de 18de eeuw, onder meer hoofdaltaar, koorlambrisering, kansel (1730).

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Een 18de-eeuws grafkruis en enkele graftrommels bleven bewaard op de site.

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-Kapelle

Sint-Pieters-Kapelle (Herne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.