Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herne
Deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle
Straat Brikstraat
Locatie Brikstraat 7, Herne (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herne (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Herne (adrescontroles: 10-07-2007 - 10-07-2007).
  • Inventarisatie Herne (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Pieter met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieboerenwoningen

Beschrijving

Oorspronkelijk ging het om een zeven traveeën breed éénlaags boerenhuis waarvan één travee werd verbouwd en dat met een halve verdieping werd verhoogd; baksteenmetselwerk met recente cementvoegen en gecementeerde plint.

Rechthoekige arduinen vensteromlijsting met sponning bekroond met een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag; gelijkaardige deuromlijsting. Nieuwe poort ter plaatse van een venster.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-Kapelle

Sint-Pieters-Kapelle (Herne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.