Kapelleke van de Maarschalk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Herselt
Straat Diestsebaan
Locatie Diestsebaan zonder nummer, Herselt (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herselt (adrescontroles: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Inventarisatie Herselt (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapelleke van de Maarschalk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kapelleke van de Maarschalk

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel toegewijd aan Maria; gelegen te midden van een perk met linden en toegankelijk via een dreefje met essen. In de 18de eeuw gebouwd ter nagedachtenis van veldmaarschalk Jan-Filips-Eugeen de Merode, Heer van Herselt en Westerlo (1674-1732), die de prachtige dreven liet aanleggen in de omgeving van het kasteel, zie inleiding Bergom). Het precieze bouwjaar werd nog niet achterhaald, maar op de kaart van de Ferraris, opgemaakt in 1771-1777, is de kapel wel aanwezig. In de volksmond ook "Molenskapelleke" genoemd naar de voormalige nabijheid van de Bergomse molen, zie Oude Baan 107.

Laat-barokke kapel met classicerende inslag op cirkelvormige plattegrond onder leien koepeldak met ijzeren kruis. Baksteenbouw, geritmeerd door bepleisterde en beschilderde pilasters die de geprofileerde daklijst dragen. Metselwerk in kruisverband met decoratief uitgewerkt voegwerk (ruit- en kruismotieven). Oculi in omlijsting van ijzerzandsteen en korfboogdeurtje met sluitsteen en imposten, eveneens van ijzerzandsteen. Bepleisterd en beschilderd interieur met koepelgewelf; houten altaar met rocaille motieven.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bergom

Herselt (Herselt)

maakt deel uit van Kasteeldomein de Merode

Polderstraat 51, Polderstraat zonder nummer (Westerlo)

is gerelateerd aan Twee geënte lindes bij het Kapelleke van de Maarschalk

Diestsebaan zonder nummer (Herselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.