Schuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Herselt
Straat Varendonksesteenweg
Locatie Varendonksesteenweg zonder nummer, Herselt (Antwerpen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herselt (adrescontroles: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Inventarisatie Herselt (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Schuur

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Horend bij nummer 71 aan de overzijde van de straat: typisch Kempense schuur, volgens de eigenaar van 1864; van in oorsprong deels vakwerk, deels baksteen, oorspronkelijk onder strooien bedaking, heden schilddak (nok parallel aan de straat, golfplaten en bitumen); de bijhorende hoeve brandde af in 1947.

Vier traveeën aan straatzijde, geritmeerd door lisenen en lichtgleuven, met uitgespaarde zuidoostelijke hoek voor de rechthoekige poorten. De achtergevel was oorspronkelijk in vakwerk, maar werd later versteend; de oostgevel bleef behouden in vakwerkbouw, met heden zichtbaar vitswerk en leemfragmenten. Gebint met pen- en gatverbindingen en graffiti 1864 (heden weggewerkt) en 1887.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bergom

Herselt (Herselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.