erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Niklaas

bouwkundig element
ID
39794
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39794

Juridische gevolgen

Beschrijving

Afhankelijk van de abdij van Kortenberg (13de eeuw). Klokkentoren opgericht na 1556 gevolgd door eerstesteenlegging van de kerk in 1628. In 1789 werd de abdis van Kortenberg door de Raad van Brabant opgelegd het gebouw te vergroten, wat een jaar later gebeurde naar ontwerp van architect C.-J. Everaert (bewaarde plans), zie herdenkingssteen bij het portaal: 1. "Hunc lapdem posuit/ Joès Car. Lemmens/ hujus municipii praetor/ Hac 24 augustii 1790" 2. "Lapidem hunc posuere/ reverendus dominus/ Antonius van Craen hujus parochiae pastor/ ac reverendus dominus Engelbertus Verheyen/ ejus loci coadjutor/ hac 24 augustii 1790". 3. "Desen steen stelt/ den eersamen Petrus/ Verbrugghen, Borgem(eester) den 24 augustus 1790." Waardoor de verschillende personaliteiten worden vermeld die aan de plechtige steenlegging deelnamen.

Deze driebeukige, classicistische kerk van bak- en natuursteen, met geïntegreerde westertoren uit de tweede helft van de 16de eeuw, brandde af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij de wederopbouw van omstreeks het tweede kwart van de 20ste eeuw werd het koor aangebouwd tegen de minder gehavende westertoren, met verdere uitbouw van het schip in oostelijke richting (omgekeerde oriëntatie).

De vierkante westertoren vertoont verschillende materialen die wijzen op verscheidene bouwcampagnes: zandstenen onderbouw in vrij regelmatig verband; gevelsteen met ingegrift jaartal 1564 (westermuur); bepleisterd opgaand baksteenmetselwerk verrijkt met hoekstenen en speklagen en voorzien van twee lichtgleuven op elke zijde; recente bakstenen klokkenverdieping met twee rondboogvormige galmgaten afgewerkt met afgeschuinde negblokken. Eigenaardige leien torenhelm onder een zware ijzeren kroon.

Vermelde gevelsteen in de westgevel van het zuiderzijkapelletje bij de toren, opgetrokken uit baksteen op een zandstenen sokkel wijzend op de oudere kern.

Mobilair. Barok beeldhouwwerk uit de 17de eeuw.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Niklaas [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39794 (Geraadpleegd op )