Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kapelle-op-den-Bos
Deelgemeente Ramsdonk
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 2, Kapelle-op-den-Bos (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kapelle-op-den-bos (actualisaties: 29-08-2006 - 29-08-2006).
  • Adrescontrole Kapelle-op-den-bos (adrescontroles: 16-07-2007 - 16-07-2007).
  • Inventarisatie Kapelle-op-den-bos (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Martinus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Deze bescherming is geldig sinds 24-04-1997.

Beschrijving

Voorheen afhankelijk van de abdij van Grimbergen. Stenen westtoren, opgericht in 1538 als vervanging van de vroegere houtconstructie: zie opschrift "anno post natum Christum 1538, Paulo III sedente, Carol V magno rege regum imperante, benificentia Maximiliani equitis, D. de Bouchout et in Ramsdonck, ex lignea turris facta sum".

Vergroting van de kerk in 1836 na de stichting van de kerkfabriek in 1835. In zijn huidige vorm, ingebouwde gotische westtoren (1538) en neoclassicistische zaalkerk van vier traveeën met noord- en zuidkapellen en rechthoekig koor van een travee, binnenin uitlopend op een driezijdige apsis. Sacristie ten zuiden.

De zandstenen westtoren is geleed door een cordonlijst onder de hoge rondboogvormige galmgaten, per twee aangebracht in elke torenmuur; ingesnoerde naaldspits (leien); segmentportaal onder een drielichtvenster afgewerkt met diep geprofileerde negblokken. Bakstenen steunberen met dubbele versnijding. Zijwanden afgewerkt met hoekstenen (19de eeuw), schouderstukken en kleine oculi, bovenaan onder de leien lessenaarsdaken.

Bakstenen noord- en zuidgevels op zandstenen plint, geritmeerd door steunberen en verlevendigd door middel van speklagen in het verlengde van deze van de blijkbaar oudere zijkapellen (18de eeuw?) onder afgewolfd zadeldak (leien). Rondboogvensters in bepleisterde omlijstingen met lekdrempels, imposten en een sluitsteen van arduin; leien zadeldak.

Blinde koorwanden rondboogvenster ten oosten - gedicht(?); afgewolfd leien zadeldak. Binnenin steunt de toren op zuilen met torus en geprofileerde sokkel; vlak plafond onder de tribune en een kruisribgewelf opgevangen door zichtbare consoles, boven het doksaal.

Ingedrukt gewelf met versierende gordelbogen, rustend op consoles die worden opgenomen in de doorlopende kroonlijst (schip).

Rondboog tussen schip en koor, vorm die wordt aangehouden voor het tongewelf dat uitloopt op een soort van halve koepel boven de apsis; gordelbogen en pseudo-ribben steunend op een gekorniste kroonlijst en gegroefde pilasters.

Mobilair. Houten Mariabeeld, barok (17de-18de eeuw); barokke biechtstoelen in zijkapellen (17de eeuw); Louis XV-kansel (midden 18de eeuw), koorbanken en -lambrisering, barokke hoofd- en zijaltaren.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Een deel van het ommuurde voormalige kerkhof kreeg een bestemming als parking. De westelijke zijde werd omgevormd tot een groenzone. Verder zijn er geen referenties die herinneren aan de vroegere functie. Het kerkhof werd in 1952 gedesaffecteerd. Tussen 1952 en 1971 werd het vervolgens ook ontruimd.

  • Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Vlaams-Brabant, Kapelle-op-den-Bos, Dossier Sint-Marttinuskerk.

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ramsdonk

Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.