Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kapelle-op-den-Bos
Deelgemeente Ramsdonk
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 3, Kapelle-op-den-Bos (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kapelle-op-den-bos (actualisaties: 29-08-2006 - 29-08-2006).
  • Adrescontrole Kapelle-op-den-bos (adrescontroles: 16-07-2007 - 16-07-2007).
  • Inventarisatie Kapelle-op-den-bos (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Martinus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 24-04-1997.

Beschrijving

Gelegen achter de kerk, tot de Franse Revolutie eigendom van de abdij van Grimbergen. Omheind gebouw dat duidelijk zichtbaar is opgetrokken tijdens twee bouwcampagnes: het oudste deel in traditionele bak- en zandsteenstijl is door middel van gevelankers gedateerd AN 1639 (onder het abbatiaat van Ch. Outers), en werd naar de achtergevel toe verbreed in de loop van de 18de eeuw (1722-25 volgens archiefstukken); gerestaureerd in 1897 en vergroot met een aanleunend wagenhuis. Omheiningsmuur voorzien van een korfbooginrijpoort gedateerd "Anno MDCLXXXIII", maar van het bouwjaar resten slechts de geringde zandstenen posten; de arduinen latei en de bovenbouw resulteren van een restauratie, evenals een tweede toegangsdeurtje rechts, ook met oudere onderbouw.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (leien). Oudste deel in baksteenmetselwerk met plint en speklagen van zandsteen. Gebruik van arduin voor de gerestaureerde delen. Kruis- en kloosterkozijnen en in de kordons opgenomen wigvormig ontlastingssysteem. Rondboogdeur met op volutes uitlopende druiplijst en bekronend bolkozijn. Centraal dakvenster met trapgeveltje uit de 17de eeuw, overige dakkapellen van 1897 met gelijktijdige herstelling van de trapgevels; vlechtingen in de verbreding. Achtergevel uit de 18de eeuw voorzien van een Louis XV-deur van arduin: geprofileerd spiegelboogbeloop met sleutel en druiplijst; deurwaaier en houten tussendorpel. Licht steekboogvormige vensters van baksteen met lekdrempels, hoeken sluitstenen van arduin (mogelijk van 1897). Binnenin, een kopie(?) van een arduinen renaissanceschouw met wortelmotief op de sterk gewelfde rechtstanden (zie Relegem en Diepensteinkasteel, Steenhuffel), en geschilderde wandversieringen uit de 18de eeuw.

Karrenhuis onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw, met korfbogen van gesinterde baksteen in de voorgevel, een rechthoekig venster en een steekboogdeur in de achtergevel.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Pastorie van de Sint-Martinuskerk met tuin

Gemeenteplein 3 (Kapelle-op-den-Bos)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.