erfgoedobject

Pastorie Sint-Martinusparochie

bouwkundig element
ID
39815
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39815

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen achter de kerk, tot de Franse Revolutie eigendom van de abdij van Grimbergen. Omheind gebouw dat duidelijk zichtbaar is opgetrokken tijdens twee bouwcampagnes: het oudste deel in traditionele bak- en zandsteenstijl is door middel van gevelankers gedateerd AN 1639 (onder het abbatiaat van Ch. Outers), en werd naar de achtergevel toe verbreed in de loop van de 18de eeuw (1722-25 volgens archiefstukken); gerestaureerd in 1897 en vergroot met een aanleunend wagenhuis. Omheiningsmuur voorzien van een korfbooginrijpoort gedateerd "Anno MDCLXXXIII", maar van het bouwjaar resten slechts de geringde zandstenen posten; de arduinen latei en de bovenbouw resulteren van een restauratie, evenals een tweede toegangsdeurtje rechts, ook met oudere onderbouw.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (leien). Oudste deel in baksteenmetselwerk met plint en speklagen van zandsteen. Gebruik van arduin voor de gerestaureerde delen. Kruis- en kloosterkozijnen en in de kordons opgenomen wigvormig ontlastingssysteem. Rondboogdeur met op volutes uitlopende druiplijst en bekronend bolkozijn. Centraal dakvenster met trapgeveltje uit de 17de eeuw, overige dakkapellen van 1897 met gelijktijdige herstelling van de trapgevels; vlechtingen in de verbreding. Achtergevel uit de 18de eeuw voorzien van een Louis XV-deur van arduin: geprofileerd spiegelboogbeloop met sleutel en druiplijst; deurwaaier en houten tussendorpel. Licht steekboogvormige vensters van baksteen met lekdrempels, hoeken sluitstenen van arduin (mogelijk van 1897). Binnenin, een kopie(?) van een arduinen renaissanceschouw met wortelmotief op de sterk gewelfde rechtstanden (zie Relegem en Diepensteinkasteel, Steenhuffel), en geschilderde wandversieringen uit de 18de eeuw.

Karrenhuis onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw, met korfbogen van gesinterde baksteen in de voorgevel, een rechthoekig venster en een steekboogdeur in de achtergevel.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Pastorie van de Sint-Martinuskerk met tuin


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Martinusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39815 (Geraadpleegd op )