erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID: 39818   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39818

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bak- en zandstenen kerk in neogotische stijl (1874). Westtoren met spitsboogvormig portaal; reliëf met Madonna in het timpaan, gesigneerd J. Laumans, 1875. Ze vervangt een laatgotische kerk met renaissance- en rococogetinte elementen, naar verluidt onder meer een nis gedateerd 1650 en een westgevel gedateerd 1752.

Mobilair. Koorglasramen, gedateerd 1939. Gotisch Mariabeeld (16de eeuw?). Preekstoel met laat-renaissance ornamenten, eerste helft 17de eeuw.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975

Aanvullende informatie

In het jaarboek 2015 van heemkring Campenholt werd een artikel gepubliceerd met betrekking tot de (oude) kerk van Kampenhout.

  • CROON G. 2015: 'Tel est, Monsieur le Bourgmestre, l'état véritable de l'église de Campenhout', Heemkring Campenholt, Jaarboek.
Auteurs : Croon, Gerry
Datum: 10-01-2017

Op het doksaal bevindt zich een gedeelde orgelkast met een neogotische vormgeving waarvan het binnenwerk nog grotendeels waardevolle oude elementen bevat. Over de bouwer en herkomst van het oude materiaal is niets bekend.

De gedeelde kast is uitgewerkt in neogotische stijl. De zijpanelen zijn ramen, met metalen gaas bespannen. In de linkse kast bevindt zich alleen een grote magazijnbalg en de bombarde 16. Enkele van de prestantpijpen (vroegere frontpijpen) dragen een typische versiering. Volgens G. Potvlighe werd identieke versiering eerder aangetroffen op pijpwerk van Le Royer uit de tweede helft van de 17de eeuw.

  • FAUCONNIER A. & ROOSE P. 1975: Het historisch orgel in Vlaanderen, Deel IIa, Brabant - arr. Halle Vilvoorde, Brussel, 188-191.
Auteurs : Elsen, Liedewij
Datum: 15-04-2016

Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Kampenhout
    Dorpsstraat, Gemeentehuisstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Rusthuiswegel (Kampenhout)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39818 (Geraadpleegd op 22-10-2019)