Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kampenhout
Deelgemeente Kampenhout
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 45, Kampenhout (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kampenhout (actualisaties: 05-06-2006 - 05-06-2006).
  • Adrescontrole Kampenhout (adrescontroles: 16-06-2007 - 16-06-2007).
  • Inventarisatie Kampenhout (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw: orgel
gelegen te Gemeenteplein 45 (Kampenhout)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Kampenhout

Deze bescherming is geldig sinds 18-04-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bak- en zandstenen kerk in neogotische stijl (1874). Westtoren met spitsboogvormig portaal; reliëf met Madonna in het timpaan, gesigneerd J. Laumans, 1875. Ze vervangt een laatgotische kerk met renaissance- en rococogetinte elementen, naar verluidt onder meer een nis gedateerd 1650 en een westgevel gedateerd 1752.

Mobilair. Koorglasramen, gedateerd 1939. Gotisch Mariabeeld (16de eeuw?). Preekstoel met laat-renaissance ornamenten, eerste helft 17de eeuw.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Op het doksaal bevindt zich een gedeelde orgelkast met een neogotische vormgeving waarvan het binnenwerk nog grotendeels waardevolle oude elementen bevat. Over de bouwer en herkomst van het oude materiaal is niets bekend.

De gedeelde kast is uitgewerkt in neogotische stijl. De zijpanelen zijn ramen, met metalen gaas bespannen. In de linkse kast bevindt zich alleen een grote magazijnbalg en de bombarde 16. Enkele van de prestantpijpen (vroegere frontpijpen) dragen een typische versiering. Volgens G. Potvlighe werd identieke versiering eerder aangetroffen op pijpwerk van Le Royer uit de tweede helft van de 17de eeuw.

  • FAUCONNIER A. & ROOSE P. 1975: Het historisch orgel in Vlaanderen, Deel IIa, Brabant - arr. Halle Vilvoorde, Brussel, 188-191.

Elsen, Liedewij (15-04-2016 )

In het jaarboek 2015 van heemkring Campenholt werd een artikel gepubliceerd met betrekking tot de (oude) kerk van Kampenhout.

  • CROON G. 2015: 'Tel est, Monsieur le Bourgmestre, l'état véritable de l'église de Campenhout', Heemkring Campenholt, Jaarboek.

Croon, Gerry (10-01-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Kampenhout

Dorpsstraat, Gemeentehuisstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Rusthuiswegel (Kampenhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.