erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
39879
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39879
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Onbewoonde gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, in kern daterend uit de 18de eeuw, doch met wijzigingen uit de 19de eeuw. Oorspronkelijk waren alle gebouwen van zandsteen in breuksteenverband, doch sommige muurpartijen werden in de 19de eeuw verhoogd en hersteld met baksteen. Inrijpoort met houten latei in de straatmuur met zandstenen onderbouw (afgebroken aanhorigheid). In de vleugel ertegenover, boerenhuis en stal onder doorlopend zadeldak (pannen); aanvankelijk éénlaags zandsteengebouw verhoogd met een halve verdieping in baksteenmetselwerk. Gewijzigde muuropeningen in het woondeel (19de eeuw); spoor van een rondboogvormige omlijsting; rechts, drie staldeurtjes van zandsteen met afgeschuinde posten met negblokken en consooltjes onder de latei. Links, stalvleugel onder afgesnuit zadeldak met baksteenmetselwerk; aangepaste muuropeningen op een deurtje met lateiconsooltjes na. In de zijgevel (in het verlengde van de woonvleugel), een getralied steekboogvenster met sponning (tweede helft 18de eeuw). In de uitspringende achtergevel van het woonhuis, sporen van een vensteromlijsting en twee deurtjes met consoles onder de latei, een bekroond met getralied bovenlicht. Op de rechterzijde, langsschuur met schilddak (pannen); eveneens een oudere onderbouw van zandsteen tijdens de 19de eeuw verhoogd met baksteen en afgewerkt met getrapte fries; in de zijpuntgevels en in de langsgevel, een rechthoekige inrijpoort (19de eeuw).


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39879 (Geraadpleegd op 21-06-2021)