erfgoedobject

Pastorie gedateerd 1652

bouwkundig element
ID
39914
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39914

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Park Jourdain: pastorie
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Park Jourdain
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie gedateerd 1652
  Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl, op de deurimposten gedateerd 1652. Als dusdanig in gebruik tot circa 1906, toen er een nieuwe pastorie gebouwd werd naast het gemeentehuis, zie straatnota Arthur Dezangrélaan. Herhaaldelijk aangepast, uitgebreid circa 1931, beschermd in 1976, gerestaureerd in 1990. Momenteel in gebruik als horecazaak. Samen met het kasteel Jourdain gelegen in een groot landschapspark met vijver (eveneens beschermd in 1976).

Verankerde baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met leien en één dakkapel met half schilddak boven de hoofdingang. Aandaken op natuurstenen schouderstukken, vlechtingen in de zijgevels. Lijstgevels gemarkeerd door de verwerking van zandsteen voor de onderbouw en vensteromlijstingen. Oorspronkelijk kruisvensters, nu deels beluikte rechthoekige vensters in omlijstingen met kwarthol of rechthoekig profiel onder streks ontlastingsboogje in baksteen. Meestal hardstenen lateien en lekdrempels. Op de bovenverdieping van de achtergevel (zuidoosten) bewaard kloosterkozijn en kruisvenster, hier zandstenen lateien en lekdrempels.

Hoofdingang in de noordwestelijke gevel met schouderboogvormige kwarthol geprofileerde arduinen deuromlijsting op neuten, onder geprofileerde waterlijst. In de achtergevel rondboogvormige deuromlijsting van zandsteen, gedateerd "Anno 1652" op de imposten en met IHS-monogram in de sluitsteen. Rondboogvormige druiplijst. Erboven vierkant venstertje met kwarthol geprofileerde zandstenen omlijsting, onder streks ontlastingsboogje van baksteen.

In 1931 werd de uitbreiding van de pastorie kadastraal geregistreerd. Het gaat om het tegen de noordhoek aangebouwde bakstenen volume onder leien zadel- en mansardedak. De stijl sluit aan bij het reeds bestaande gebouw (aandaken, schouderstukken, vlechtingen, muurankers, hardstenen rondbogige deuromlijsting met waterlijst).

Aanbouw ten zuiden onder lessenaarsdak met Vlaamse pannen, zandstenen onderbouw en vlechtingen. Tegen de achtergevel uitbouw onder leien mansardedak, met kloosterkozijn en kruisvenster (met uitgebroken kruis), zandstenen omlijstingen met rechthoekig profiel.

In het interieur is een kleine mechanische personenlift bewaard (maar niet meer werkzaam). Deze zit gevat in een torentje onder zadeldak, geplaatst tegen de achtergevel.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Kraainem, Sectie A, 1931/30.
 • S.N.. 2000: Wandelen in Kraainem, uitgave naar aanleiding van "20 jaar de Lijsterbes", Kraainem.

Bron     : THOMAS H. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Kraainem, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB11, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Thomas, Hans
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Park Jourdain


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie gedateerd 1652 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39914 (Geraadpleegd op )