Pastorie gedateerd 1652

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kraainem
Deelgemeente Kraainem
Straat Pastoorkesweg
Locatie Pastoorkesweg 1, Kraainem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kraainem (actualisaties: 16-10-2006 - 18-10-2006).
  • Adrescontrole Kraainem (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Kraainem (geografische herinventarisatie: 01-01-2010 - 30-11-2010).
  • Inventarisatie Kraainem (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Park Jourdain: pastorie

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Park Jourdain

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl, op de deurimposten gedateerd 1652. Als dusdanig in gebruik tot circa 1906, toen er een nieuwe pastorie gebouwd werd naast het gemeentehuis, zie straatnota Arthur Dezangrélaan. Herhaaldelijk aangepast, uitgebreid circa 1931, beschermd in 1976, gerestaureerd in 1990. Momenteel in gebruik als horecazaak. Samen met het kasteel Jourdain gelegen in een groot landschapspark met vijver (eveneens beschermd in 1976).

Verankerde baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met leien en één dakkapel met half schilddak boven de hoofdingang. Aandaken op natuurstenen schouderstukken, vlechtingen in de zijgevels. Lijstgevels gemarkeerd door de verwerking van zandsteen voor de onderbouw en vensteromlijstingen. Oorspronkelijk kruisvensters, nu deels beluikte rechthoekige vensters in omlijstingen met kwarthol of rechthoekig profiel onder streks ontlastingsboogje in baksteen. Meestal hardstenen lateien en lekdrempels. Op de bovenverdieping van de achtergevel (zuidoosten) bewaard kloosterkozijn en kruisvenster, hier zandstenen lateien en lekdrempels.

Hoofdingang in de noordwestelijke gevel met schouderboogvormige kwarthol geprofileerde arduinen deuromlijsting op neuten, onder geprofileerde waterlijst. In de achtergevel rondboogvormige deuromlijsting van zandsteen, gedateerd "Anno 1652" op de imposten en met IHS-monogram in de sluitsteen. Rondboogvormige druiplijst. Erboven vierkant venstertje met kwarthol geprofileerde zandstenen omlijsting, onder streks ontlastingsboogje van baksteen.

In 1931 werd de uitbreiding van de pastorie kadastraal geregistreerd. Het gaat om het tegen de noordhoek aangebouwde bakstenen volume onder leien zadel- en mansardedak. De stijl sluit aan bij het reeds bestaande gebouw (aandaken, schouderstukken, vlechtingen, muurankers, hardstenen rondbogige deuromlijsting met waterlijst).

Aanbouw ten zuiden onder lessenaarsdak met Vlaamse pannen, zandstenen onderbouw en vlechtingen. Tegen de achtergevel uitbouw onder leien mansardedak, met kloosterkozijn en kruisvenster (met uitgebroken kruis), zandstenen omlijstingen met rechthoekig profiel.

In het interieur is een kleine mechanische personenlift bewaard (maar niet meer werkzaam). Deze zit gevat in een torentje onder zadeldak, geplaatst tegen de achtergevel.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Kraainem, Sectie A, 1931/30.
  • S.N.. 2000: Wandelen in Kraainem, uitgave naar aanleiding van "20 jaar de Lijsterbes", Kraainem.

Bron: THOMAS H. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Kraainem, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB11, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2010

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Park Jourdain

Kasteelweg 4-6 (Kraainem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.