Boerenhuis gedateerd 1739

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kraainem
Deelgemeente Kraainem
Straat Jozef Van Hovestraat
Locatie Jozef Van Hovestraat 86, Kraainem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kraainem (actualisaties: 16-10-2006 - 18-10-2006).
  • Adrescontrole Kraainem (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Kraainem (geografische herinventarisatie: 01-01-2010 - 30-11-2010).
  • Inventarisatie Kraainem (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenhuis gedateerd 1739

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Door middel van op de kopse gevel geplaatste muurankers 1739 gedateerde boerenwoning, dwars op de straat gelegen, en latere bijgebouwen ten noordoosten en noordwesten (kadastraal geregistreerd respectievelijk in 1907 en 1945). Grosso modo U-vormig geheel met de open zijde naar de straat.

Aangepast 18de-eeuws breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder aan noordoostzijde afgewolfd zadeldak van Vlaamse pannen, met aandak. Met schijnvoegen gecementeerde baksteenbouw, geopend door rechthoekige muuropeningen. Vensters met bewaard laat 19de- of vroeg 20ste-eeuws schrijnwerk in T-vorm. In de noordwestelijke (erf)gevel zijn enkele muurankers in de vorm van initialen uitgewerkt : "OV" of "DV". Aan de straatzijde op twee vensters na blinde zijtuitgevel met topstuk en schouderstukken. Vernieuwde zuidoostelijke zijgevel (baksteen).

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Kraainem, Sectie A, 1907/6, 1945/9.

Bron: THOMAS H. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Kraainem, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB11, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2010

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Jozef Van Hovestraat

Jozef Van Hovestraat (Kraainem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.