erfgoedobject

Boerenhuis gedateerd 1739

bouwkundig element
ID
39922
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39922

Juridische gevolgen

Beschrijving

Door middel van op de kopse gevel geplaatste muurankers 1739 gedateerde boerenwoning, dwars op de straat gelegen, en latere bijgebouwen ten noordoosten en noordwesten (kadastraal geregistreerd respectievelijk in 1907 en 1945). Grosso modo U-vormig geheel met de open zijde naar de straat.

Aangepast 18de-eeuws breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder aan noordoostzijde afgewolfd zadeldak van Vlaamse pannen, met aandak. Met schijnvoegen gecementeerde baksteenbouw, geopend door rechthoekige muuropeningen. Vensters met bewaard laat 19de- of vroeg 20ste-eeuws schrijnwerk in T-vorm. In de noordwestelijke (erf)gevel zijn enkele muurankers in de vorm van initialen uitgewerkt : "OV" of "DV". Aan de straatzijde op twee vensters na blinde zijtuitgevel met topstuk en schouderstukken. Vernieuwde zuidoostelijke zijgevel (baksteen).

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Kraainem, Sectie A, 1907/6, 1945/9.

Bron     : THOMAS H. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Kraainem, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB11, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Thomas, Hans
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenhuis gedateerd 1739 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39922 (Geraadpleegd op )