Teksten van Pastorie Sint-Kwintensparochie met tuin

Dekenij met tuin ()

Pastorie gebouwd in 1735 en aanzienlijk vergroot in 1769 met ommuurde tuin van 35 are; relicten van oude beplanting, onder meer een monumentale mammoetboom.

De pastorie of dekenij van Sint-Kwintens-Lennik werd in 1735 door het Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel op verzoek van de toenmalige pastoor gebouwd op een naar pastorienormen klein perceel (31,5 are) ten noordwesten van de kerk. Aan het eenlaagse gebouw met strodak werd in 1769 een verdieping toegevoegd. Onder het Franse bewind bood het onderdak aan de gendarmerie. Het huidige gebouw is het resultaat van diverse verbouwingen en herstellingen, maar het dubbelhuis uit 1769, dat ten volle aan het pastoriestereotype beantwoordt bleef bewaard. Het betreft een dubbelhuis van twee bouwlagen met een gevelbreedte van vijf traveeën onder een leien zadeldak. De pastorie werd opgetrokken in baksteenmetselwerk met gebruik van arkose. In de voorgevel op beide bouwlagen bevinden zich kruisvensters in omlijstingen met negblokken van arkose, waarvan de kruisen dateren van een 20ste-eeuwse restauratie. Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich een hoge rechthoekige deur voorzien van deurlijst met negblokken en een smalle tussendorpel. Ter hoogte van de achtergevel bevindt zich een gelijkaardige deur en resteren de smalle omlijstingen en de dubbele ontlastingsboogjes van de voormalige kruisvensters. De bakstenen bovenvensters met steekbooglateien dateren uit de 19de eeuw. In de zijgevels zijn nog de vlechtingen van het oorspronkelijke eenlaagse gebouw zichtbaar. De bakstenen omheiningsmuur werd in 1888 opgetrokken.

Over het vroegere gebruik en de indeling van de tuin is ons geen kaart- of beeldmateriaal bekend. Het kadaster noch de stafkaarten geven hierover enige aanduiding. Een oude buxusstruik in de as van het pastoriegebouw zou een relict kunnen zijn van het snijpunt van het traditionele padenkruis. Enkele oude struiken en bomen staan verspreid over de tuin: Magnolia x soulangeana, tamme kastanje (Castanea sativa), gewone es (Fraxinus excelsior) en een monumentale mammoetboom (Sequoiadendron gigant­eum).

Merkwaardige boom (opname 12 juli 2001)

  • mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 561 cm stamomtrek, gemeten op 150 cm hoogte.
  • RENSON G. 1962: Nota's over de parochies van het dekenaat Sint-Pieters-Leeuw in XVIII (1774), Eigen Schoon en De Brabander, 60-78, 127.
  • VERCRUYSSE J. 1997: De "Nationale Goederen" van Lennik. Een kort overzicht, Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik (5de reeks), Lennik, Andrea-Masiuskring, 155.

Deze tekst is de samenvoeging van de teksten:

  • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent, 572.
  • DENEEF R. (red.) 2005: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Pajottenland - Zuidwestelijk Brabant: Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, M&L-cahier 11, Brussel.

Auteurs:  De Maegd, Christiane, Deneef, Roger, Van Aerschot, Suzanne, Wijnant, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Deneef, Roger; Van Aerschot, Suzanne; Wijnant, Jo: Pastorie Sint-Kwintensparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/313140 (geraadpleegd op )


Tuin van de pastorie van de Sint-Kwintenskerk ()

Pastorie gebouwd in 1735 en aanzienlijk vergroot in 1769 met ommuurde tuin van 35 are; relicten van oude beplanting, onder meer een monumentale mammoetboom.

De pastorie of dekenij van Sint-Kwintens-Lennik werd in 1735 door het Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel op verzoek van de toenmalige pastoor gebouwd op een naar pastorienormen klein perceel (31,5 are) ten noordwesten van de kerk. Aan het eenlaagse gebouw met strodak werd in 1769 een verdieping toegevoegd. Onder het Frans bewind bood het onderdak aan de gendarmerie. Het huidige gebouw is het resultaat van diverse verbouwingen en herstellingen, maar het bakstenen dubbel huis uit 1769, dat ten volle aan het pastoriestereotype beantwoordt (vijf traveeën, twee bouwlagen, zadeldak, kruisvensters) bleef bewaard. In de zijgevels zijn nog de vlechtingen van het oorspronkelijke eenlaagse gebouw zichtbaar. De bakstenen omheiningsmuur werd in 1888 opgetrokken.

Over het vroegere gebruik en de indeling van de tuin is ons geen kaart- of beeldmateriaal bekend. Het kadaster noch de stafkaarten geven hierover enige aanduiding. Een oude buxusstruik in de as van het pastoriegebouw zou een relict kunnen zijn van het snijpunt van het traditionele padenkruis. Enkele oude struiken en bomen staan verspreid over de tuin: Magnolia x soulangeana, tamme kastanje (Castanea sativa), gewone es (Fraxinus excelsior) en een monumentale mammoetboom (Sequoiadendron gigant­eum).

Merkwaardige boom (opname 12 juli 2001)

  • mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 561 cm stamomtrek, gemeten op 150 cm hoogte.
  • RENSON G. 1962: Nota's over de parochies van het dekenaat Sint-Pieters-Leeuw in XVIII (1774), Eigen Schoon en De Brabander, 60-78, 127.
  • VERCRUYSSE J. 1997: De "Nationale Goederen" van Lennik. Een kort overzicht, Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik (5de reeks), Lennik, Andrea-Masiuskring, 155.

Bron: DENEEF, R., 2005: Historische Tuinen en Parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Pajottenland - Zuidwestelijk Brabant: Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs:  Deneef, Roger, Wijnant, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Deneef, Roger; Wijnant, Jo: Pastorie Sint-Kwintensparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/313139 (geraadpleegd op )


Dekenij ()

Naar verluidt door het kapittel van Nijvel gebouwd in 1735, een eerste maal gerestaureerd in 1769, verhoogd en aangepast in de 19de eeuw en gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw (1953?).

Dubbelhuis van vijf traveeën heden met twee verdiepingen en een zadeldak (leien). Baksteenmetselwerk met gebruik van arkose. In de voorgevel, op beide bouwlagen, kruisvensters in omlijstingen met negblokken van arkose (kruisen van 20ste-eeuwse restauratie); hoge rechthoekige deur met negblokken en een smalle tussendorpel. Gelijkaardige deur in de achtergevel; hier resten de smalle omlijstingen en de dubbele ontlastingsboogjes van de voormalige kruisvensters; bakstenen bovenvensters met steekbooglateien uit de 19de eeuw. In de zijgevel, twee rijen vlechtingen wijzend op de vroegere éénlaagse toestand. Bakstenen omheiningsmuur en zeer oude pijnbomen in de tuin.

  • RENSON G., Nota's over de parochies van het dekenaat Sint-Pieters-Leeuw in XVIII (1774), in Eigen Schoon en de Brabander, 1962, p. 60-78, p. 127-152.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Pastorie Sint-Kwintensparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39939 (geraadpleegd op )