erfgoedobject

Gesloten hoeve Beekmanshof

bouwkundig element
ID
39944
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39944

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gesloten hoeve "Beekmanshof". Hoeve met geplaveide binnenplaats, opklimmend tot de 18de eeuw doch met wijzigingen.

Poortgebouw met schilddak (kunstleien), voorzien van een hoge gedrukte rondboogpoort met geprofileerde omlijsting en sleutel. Op de oostzijde, boerenburgerhuis met één verdieping van heden negen traveeën en een zadeldak (kunstleien) met een Vlaams venster, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw; beluikte rechthoekige vensters in arduinen omlijstingen met ontlastingsboog (behalve in de beide linkertraveeën, die misschien pas later bij de woning werden betrokken); gelijkaardige deur met houten tussendorpel. Verbouwde muuropeningen aan de erfzijde.

Straatzijgevel met vlechtingen en drie houten kozijnvenstertjes op de zolder. Verbouwde stal ten zuiden en tweede stal ten noorden met enkele oudere muuropeningen: een deurtje met kwartholle neg, en kwartronde hoekconsooltjes onder de latei, en voorts met arduin omlijste muuropeningen. Dwarsschuur op de westzijde.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve Beekmanshof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39944 (Geraadpleegd op )