erfgoedobject

Kasteel Neufcour van Eizeringen

bouwkundig element
ID
39969
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39969

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heerlijkheid midden 17de eeuw door huwelijk overgegaan van het huis van Edingen-Kestergat naar de familie Ribaucourt; het goed wordt nadien verworven door de familie Huysman; J. Huysman de Neufcourt, door wiens toedoen de kerk werd gebouwd, liet er een nieuw kasteel bouwen; sedert het tweede kwart van de 20ste eeuw eigendom van het plaatselijk klooster, dat er een tijdlang een kostschool inrichtte en het heden als stapelplaats gebruikt.

Op een helling ingeplant, heden verlaten rechthoekig gebouw, naar huidig uitzicht daterend uit einde 18de eeuw - begin 19de eeuw, doch met een oudere kern, hoofdzakelijk terug te vinden in de westtraveeën. Twee bouwlagen van negen traveeën met een souterrain, afgedekt met een schilddak (leien); zuidergevel gemarkeerd door een middenrisaliet van drie traveeën met drie verdiepingen, bekroond met een driehoekig fronton met blijkbaar tijdens de 19de eeuw aangebrachte wapenreliëfs. Geel geschilderd baksteenmetselwerk op een met kwarthol profiel afgezette lage sokkel van zandsteen, die vanuit de noordergevel trapsgewijs daalt en haast niet zichtbaar is in de zuidergevel. Steekboogvormige souterrainvensters met omlijstingen van zandsteen met kwartholle neg en negblokken (tweede helft 18de eeuw). Op beide bouwlagen, hoge rechthoekige vensters in licht uitspringende omlijstingen met smalle druiplijst, slechts in de westtraveeën van zandsteen (overige van cement). Binnenin, duidelijke aanpassingen uit de 19de eeuw (ingericht als school) doch bewaarde elementen uit de 18de eeuw: bijvoorbeeld in het westvertrek, op de eerste verdieping, moerbalken op zes geprofileerde kraagstenen van zandsteen, en op de tweede verdieping, een Louis XVI-stucplafond met schelp- en bladmotief, met behoud van de moerbalken en kraagstenen; in het souterrain, een tongewelf in de westtravee, met een zeer brede (circa 2,50 meter) schouw (voormalige keuken) met geprofileerde posten van zandsteen, en in de travee ernaast, de aanzet van een vroeger kruisgewelf op kraagstenen; geprofileerde steekboogdeur naar de drie oostertraveeën met vlakke zolderingen; in alle kelders oorspronkelijke tegelvloeren. Westerzijgevel met kunstleienbekleding.

Ten noorden, dienstvleugel van geel geschilderde baksteen, uit de 19de eeuw; middendeel afgedekt met een zadeldak (mechanische pannen), voorzien van vijf rondbogen van baksteen, en geflankeerd door iets hogere paviljoenen onder tentdak; halfradvensters met over de hele gevel doorlopende lekdrempels, ingeschreven in de bogen en met oculi ertussen; voorts rechthoekige muuropeningen. Deze vleugel met blinde achtergevel, sluit de binnenplaats van de voormalige kasteelhoeve op de zuidzijde af.

Gesloten hoeve met ruime rechthoekige binnenplaats, daterend uit de 17de en 18de eeuw. Aanhorigheid in de noordwesthoek van baksteen met pannen zadeldak, voorzien van een verankerde rondbooginrijpoort met vlakke omlijsting van arduin en negblokken (18de eeuw); noorderzijpuntgevel met vlechtingen, oculi en topstuk; hierbij sloot voorheen een langsschuur aan, die de binnenplaats op de westzijde afbakende, doch die in 1940, na stormschade werd afgebroken; de rondboogschuurpoort van arduin bleef overeind in de zijgevel van het poortgebouw; ertegenover, een staldeur met zware latei van arduin.

Op de zuidzijde, boerenhuis, mogelijk opklimmend tot 17de of begin 18de eeuw; drie traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (kunstleien) en twee traveeën met twee verdiepingen en een zadeldak (pannen). Aan de straatkant (Jacobstraat), een zwart geschilderde rondboogdeur van zandsteen met negblokken, en rechthoekige vensters, waarvan slechts het linkse de zandstenen omlijsting behouden heeft. Een zwart geschilderde rondboogdeur van zandsteen aan de erfzijde, voorzien van een omlijsting met uitstekende, regelmatige negblokken en sluitstenen; rechthoekige vensters met zandstenen omlijstingen met negblokken, in het hoger gedeelte dichtgemetseld en voorheen met kruiskozijn of tussenstijl. Op de oostzijde, bakstenen stal onder zadeldak (pannen) voorzien van licht steekboogvormige deuren van arduin, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteeldomein Neufcour van Eizeringen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel Neufcour van Eizeringen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39969 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.