erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Niklaas

bouwkundig element
ID
40011
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40011

Juridische gevolgen

Beschrijving

Driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl, gedateerd 1903 (koorkap). Laat-gotische westertoren in regelmatig zandsteenverband, boven het portaal gedateerd 1656. Het omringende kerkhof werd vervangen door een grasveld met geasfalteerde opritten.

De vierkante westtoren is geflankeerd door aanleunende zijkapellen onder hoge lessenaarsdaken; in kern zouden ze nog gotisch zijn met aanpassingen van circa midden 17de eeuw. Hoge vernieuwde sokkel en vijf doorlopende waterlijsten die de horizontale geledingen markeren en de versnijdingen van de hoeksteunberen aflijnen; hoge licht ingesnoerde naaldspits (leien) met neogotische dakkapellen, boven een kroonlijst op kwartronde kraagstenen (vernieuwde steunmuren). Korfboogportaal met geprofileerd beloop onder een hard uitgewerkte druiplijst (restauratie); halfronde gevelsteen met vermeld jaartal in een geprofileerde omlijsting met bekronend palmetmotief, het geheel afgetekend door de eerste, omgebogen waterlijst. Rondboogvormig westervenster, lichtgleuven op de derde bouwlaag en twee rondboogvormige galmgaten per wand van de klokkenverdieping; aflijnende waterlijsten.

Recente halfronde traptoren tegen de zuidwand (eerste kwart 20ste eeuw?).

Mobilair. Kopie van de in 1946 gestolen gotische Madonna die op het voetstuk 1525 gedateerd was.

Meubilair in overgangsstijl renaissance-barok 17de eeuw; biechtstoelen gedateerd 1659, zuidzijbeuk en twee verzorgde kopieën; houten hek met getorste spijlen.


Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

In augustus 1902 won aannemer Leonard Verstraete uit Rumbeke het bod voor de bouw van een nieuwe kerk, naar ontwerp van architect Florent Van Roelen uit Schaarbeek. De oude kerk werk afgebroken, en de werken aan de nieuwe kerk werden aangevangen in maart 1903. In april 1904 was de bouw van de nieuwe kerk klaar.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten achtte dat, vermits de nieuwe kerk nu hoger was dan de oude, dat de hoogte van de kerktoren ook diende aangepast te worden. Architect Van Roelen ontwierp een hogere torenspits, en in december 1906 werden die werken aangevat, en voltooid in april 1907. Aannemer Verstraete voerde ook deze werken uit.

  • Informatie verkregen van Luc Spyckerelle (januari 2021).
Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Niklaas [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40011 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.