erfgoedobject

Sint-Franciscus Xaveriuskapel

bouwkundig element
ID
40020
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40020
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Kleine wijkkerk van 1962 voor de wijk 't Holleken naar ontwerp van architect Lucien Kroll. Begin jaren 1960 had de wijk 't Holleken zich sterk ontwikkeld. Tot in 1962 werd een schoollokaal gebruikt als kapel, maar die bleek te klein geworden voor de stijgende bevolking van de wijk. Het bisdom besliste om een voorlopige barak op te richten in afwachting van de bouw van een kerk. Lucien Kroll kreeg de opdracht toegewezen. Hij was er zich van bewust dat tijdelijke projecten vaak een veel langere levensduur hebben en stelde voor om een gebouw op te trekken met een permanent karakter dat waardig genoeg zou zijn om als kerk te dienen en nadien getransformeerd zou kunnen worden tot parochielokaal, theaterzaal of cinema.

Eenvoudige kapel op rechthoekige plattegrond met uitbouw in noordelijke richting bedoeld als parochielokalen. Rode baksteenbouw van één bouwlaag onder verspringende hellende houten dakconstructie bekleed met golfplaten. Eenvoudige rechthoekige vensters en overluifeld rechthoekig portaal. Het ontwerp kadert uitstekend in de vooruitstrevende architecturale opvattingen van eind jaren 1950, begin jaren 1960 onder meer door het gebruik van eenvoudige materialen, met weinig of geen afwerking. Kroll hield ook rekening met de lichtinval. Door de verspringingen in het dak en het aanbrengen van een verticaal daglicht baden het altaar en de muur erachter in een zee van "sacraal" licht, wat nog benadrukt wordt door het feit dat de publieksruimte eerder donker is. Vermeldenswaardig is ook het feit dat een deel van het meubilair en sommige accessoires eveneens door Kroll ontworpen werden: biechtstoelen, het houten kruis, het voormalige betonnen altaar, de klokkentoren. Bij de opname (mei 2010) niet meer in gebruik voor de eredienst.

  • GEYSELS A. 2008: Linkebeek vroeger en nu, Sjoenke, Gemeenschapskrant Linkebeek 238, 10-12.
  • S.n. 1966: Chapelle à 't Holleken Linkebeek, Architecture 71, 404.

Bron     : DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Daveloose, Barbara


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Franciscus Xaveriuskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40020 (Geraadpleegd op 23-06-2021)