Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Linkebeek
Deelgemeente Linkebeek
Straat Pastorijpad
Locatie Pastorijpad 13, 13A, Linkebeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Linkebeek (actualisaties: 28-06-2006 - 01-08-2006).
  • Adrescontrole Linkebeek (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Linkebeek (geografische herinventarisatie: 01-01-2010 - 15-12-2010).
  • Inventarisatie Linkebeek (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Pastorie Sint-Sebastianusparochie met restant tuinmuur
gelegen te Pastorijpad 13 (Linkebeek)

Deze bescherming is geldig sinds 07-04-1995.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Sebastianusparochie: tuin
gelegen te Pastorijpad 13 (Linkebeek)

Deze bescherming is geldig sinds 07-04-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Mooi voorbeeld van een 18de-eeuwse pastorie, volgens literatuurbronnen van 1733, met omliggende, ommuurde tuin ingeplant op het einde van het Pastorijpad. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak tussen aandaken. Dakkapel in de as van de deurtravee.

Bepleisterde en beschilderde bakstenen lijstgevel op zandstenen plint. Rechthoekige muuropeningen met verkleinende ordonnantie, in de centrale deurtravee venster in geriemde omlijsting voorzien van een sluitsteen. De deur heeft een vlak bepleisterde omlijsting en is geflankeerd door twee voetschrapers. Gevulde en met leeuwenkopjes versierde steigergaten. De gevel is afgelijnd door een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op modillons met dropmotief en tandlijst.

Ondanks latere aanpassingen (onder meer schrijnwerk) verwijzen de aandaken en de muurvlechtingen in de zijgevel de oudere oorsprong. In de achtergevel zijn bovendien de oorspronkelijke zandstenen omlijstingen van de muuropeningen nog zichtbaar.

Aanleunend nog een twee traveeën en twee bouwlagen tellend bijgebouw onder leien zadeldak met rechthoekige muuropeningen vooraan en steekboogvensters aan de achterkant. Heilig hartbeeld in de noordoostelijke hoek van de tuin.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Linkebeek, sectie A, 1884/15, 1982/19.
  • THEYS C. & GEYSELS J. 1957: Geschiedenis van Linkebeek, Brussel, 60.

Bron: DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Daveloose, Barbara

Datum tekst: 2010

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Linkebeek

Linkebeek (Linkebeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.