Teksten van Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin

Pastorie Sint-Sebastianusparochie

Ommuurde pastorie, tweeverdiepingshuis van vijf traveeën met een zadeldak (pannen en leien); de uit de eerste helft van de 18de eeuw (naar verluidt 1733) daterende kern werd in de loop van de 19de-20ste eeuw gecementeerd en in de voorgevel voorzien van een decoratie rondom de rechthoekige vensters.

Aanleunend twee bouwlagen tellend bijgebouw onder zadeldak (leien); kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangeduid door de steekboogvensters op de begane grond achteraan; vermoedelijk in de 19de-20ste eeuw verhoogd en gecementeerd werd.

Lagere aanhorigheden en een omheiningsmuur bakenen de voortuin af.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40025 (geraadpleegd op 26-01-2021)


Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin

Mooi voorbeeld van een 18de-eeuwse pastorie, volgens literatuurbronnen van 1733, met omliggende, ommuurde tuin ingeplant op het einde van het Pastorijpad. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak tussen aandaken. Dakkapel in de as van de deurtravee.

Bepleisterde en beschilderde bakstenen lijstgevel op zandstenen plint. Rechthoekige muuropeningen met verkleinende ordonnantie, in de centrale deurtravee venster in geriemde omlijsting voorzien van een sluitsteen. De deur heeft een vlak bepleisterde omlijsting en is geflankeerd door twee voetschrapers. Gevulde en met leeuwenkopjes versierde steigergaten. De gevel is afgelijnd door een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op modillons met dropmotief en tandlijst.

Ondanks latere aanpassingen (onder meer schrijnwerk) verwijzen de aandaken en de muurvlechtingen in de zijgevel de oudere oorsprong. In de achtergevel zijn bovendien de oorspronkelijke zandstenen omlijstingen van de muuropeningen nog zichtbaar.

Aanleunend nog een twee traveeën en twee bouwlagen tellend bijgebouw onder leien zadeldak met rechthoekige muuropeningen vooraan en steekboogvensters aan de achterkant. Heilig hartbeeld in de noordoostelijke hoek van de tuin.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Linkebeek, sectie A, 1884/15, 1982/19.
  • THEYS C. & GEYSELS J. 1957: Geschiedenis van Linkebeek, Brussel, 60.

Bron: DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Daveloose, Barbara
Datum: 2010


Je kan deze pagina citeren als: Daveloose, Barbara: Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/134787 (geraadpleegd op 26-01-2021)