erfgoedobject

Langgestrekt hoevetje

bouwkundig element
ID: 40073   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40073

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Langgestrekt hoevetje (nok evenwijdig aan straat), behorend tot het veelvuldig voorkomende type van de 19de eeuw. Dubbel boerenhuisje met één verdieping, drie traveeën en zadeldak (pannen) en een dwarsschuurtje in het verlengde. Verankerde baksteenbouw afgewerkt met een getrapte baksteenfries onder de dakrand. Muuropeningen met steekbooglateien van strekse baksteen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langgestrekt hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40073 (Geraadpleegd op 28-10-2020)