erfgoedobject

Hoevetje in U-vorm

bouwkundig element
ID
40097
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40097
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoevetje met gebouwen in U-vorm gegroepeerd rondom een langwerpig smal en geplaveid erf en blijkbaar tijdens eind 18de - begin 19de eeuw opgetrokken uit baksteen ter vervanging van leem- of vakwerkconstructies, waarvan trouwens nog een spoor rest in de schuur.

Boerenhuis (nok loodrecht op straat) met een verdieping van vijf traveeën en zadeldak (pannen); gewitte baksteenbouw met gepikte plint en een bepleisterde lijst onder de dakrand. Beluikte en getraliede rechthoekige vensters met houten latei en arduinen onderdorpel. Licht steekboogvormige deur in een stucomlijsting met geprofileerd druiplijstje en nauwelijks aangeduide sleutel. Zeer gesloten achtergevel versterkt met steunberen.

Haakse en in het verlengde opgetrokken dienstgebouwen van baksteen met rechthoekige muuropeningen. Tegenover de woning, langsschuurtje met zadeldak (pannen), opgetrokken uit baksteen doch met resten van stijl- en regelwerk in de voorgevel (deels verborgen door een bijgebouw): vullingen van baksteen in halfsteensverband tussen bewaarde stijlen en een stroomlaag links van de rechthoekige schuurpoort.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevetje in U-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40097 (Geraadpleegd op )