Parochiekerk Sint Genoveva

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Londerzeel
Deelgemeente Steenhuffel
Straat Steenhuffeldorp
Locatie Steenhuffeldorp 16A, Londerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Londerzeel (actualisaties: 21-08-2006 - 21-08-2006).
  • Adrescontrole Londerzeel (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Inventarisatie Londerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint Genoveva

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Genoveva: toren, koor en kunstwerken
gelegen te Steenhuffeldorp 16A (Londerzeel)

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1982.

Beschrijving

Tijdens verschillende bouwcampagnes opgetrokken met volgende plattegrond: een driebeukig schip, een rechthoekige oosttoren, en een koor met driezijdige sluiting; bijgebouwen ten noorden tegen de toren en ten zuiden tegen koor en toren.

Het vier traveeën breed driebeukig schip op Dorische zuilen werd in neoclassicistische stijl gebouwd (herinnering eerstesteenlegging in 1826 in de zuidmuur) en in 1909 vergroot met twee blinde traveeën ten westen, voorzien van bijgebouwen (onder meer een doopkapel) en afgewerkt met een neobarokke westgevel.

De rechthoekige toren van zandsteen tussen schip en koor, heeft een romaanse kern (12de eeuw) die echter door bijgebouwen wordt omsloten, zodat slechts een miniem gedeelte zichtbaar is: een muurpand in klein, onregelmatig verband voorzien van een rondboogvenster met boogstenen, boven het dak van het zuidelijk bijgebouw; het uitstekend zandstenen gedeelte in regelmatig verband, is een latere verhoging met spitsboogvormige galmgaten verbonden door een kordon (15de eeuw).

Recent gewelf met mangat, op de begane grond. Gotisch koor (15de eeuw) van twee traveeën met driezijdige sluiting; spitsboogvormige drielichtvensters (vernieuwd maaswerk) tussen de hoge steunberen zonder versnijding; kruisribgewelven op consoles.

Noordelijke bijbouw van de toren uit dezelfde tijd als het koor; doorlopende kordons en plint; rondboogdeur met druiplijst en rechthoekige venstertjes met negblokken.

Recentere sacristie onder lessenaarsdak, ten zuiden aanleunend tegen koor en toren.

Mobilair. Schilderijen op doek uit de 17de eeuw: onder meer een door chronogram gedateerd Nicolas Revotum (1661), een Onze-Lieve-Vrouw met Heiligen (hoofdaltaar) en Onze-Lieve-Vrouw met Sint-Dominicus, toegeschreven aan G. De Craeyer; merkwaardige renaissance glasramen in het koor (1532 noord- en 1533 zuidzijde); beelden van Heilige Anna in gotische trant (16de eeuw), van Heilige Nicolaas en Heilige Genoveva (17de- en 18de eeuw) in barokstijl, en andere, behorend tot de volkskunst (17de- en 18de eeuw);

Meubilair. Altaren, biechtstoelen, koorlambrisering uit 17de- en 18de eeuw; talrijke grafstenen in de vloer.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Steenhuffel

Steenhuffel (Londerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.