Gemeentehuis met school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Meise
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 64, Meise (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Meise (actualisaties: 22-08-2006 - 22-08-2006).
  • Adrescontrole Meise (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).
  • Inventarisatie Meise (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke muziekschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Haeck met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gerenoveerd classicistisch gemeentehuis met bijhorende school van omstreeks 1866.

Historiek

Het classicistische gemeentehuis met bijhorende school werd kadastraal geregistreerd in 1866 als 'reconstruction totale' in eigendom van 'Meysse de gemeente' waarbij het bestaande gemeentehuis muteerde naar 'gemeente school en huys'. Het oude gemeentehuis dat op dat ogenblik werd vervangen, dateerde volgens de literatuur van omstreeks 1835. In 1834 besliste de gemeenteraad immers tot de aankoop van een huis 'omtrent de kerk, voor een bekwaem schoollokael en gemeyntehuys'; de toenmalige aanpassingswerken en het bijbouwen van een schoollokaal gebeurden volgens de plannen van provinciaal architect L. Spaak.

Vermoedelijk was het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis eveneens van zijn hand. In 1909 werd een belangrijke uitbreiding ingetekend, waarbij vermoedelijk de vandaag nog bestaande schoolvleugel tot stand kwam (mutatie 'gemeente schoolhuis' naar 'gemeenteschool'), evenals de rechtse aanbouw, zie oude prentkaart. Momenteel is het ensemble in gebruik als muziekacademie.

Beschrijving

Het gemeentehuis is een vrijstaand onderkelderd breedhuis op rechthoekige plattegrond, drie traveeën en twee bouwlagen met mezzanino onder een leien schilddak (voorheen pannen) met de nok parallel aan de straat. De neoclassicistisch uitgewerkte en bepleisterde lijstgevel aan de straat heeft een vernieuwde hardstenen plint en wordt gemarkeerd door een geaccentueerd middenrisaliet. De begane grond wordt geopend door rondboogvormige muuropeningen onder geprofileerde hardstenen druiplijsten op doorgetrokken imposten; de vensters hebben lekdrempels op consooltjes. De bovenvensters zijn gevat in een rechthoekige geprofileerde hardstenen omlijsting met tot muurband doorgetrokken onderdorpels; het centrale venster wordt benadrukt door een entablement. Het houten schrijnwerk werd integraal vernieuwd.

Aan de rechterzijde een éénlaags bepleisterd bijgebouw onder plat dak geopend door strakke rondboogopeningen als aanpassing van een bijgebouw waarbij het ritme van de geprofileerde rondbogen op doorgetrokken imposten van het hoofdgebouw doorliep. Aan de linkerzijde bewaard smeedijzeren pijlpunthek.

Het gebouw werd recent grondig gerenoveerd waarbij het oorspronkelijke karakter werd aangetast. Door de nieuwe bepleistering ging de detaillering van hoekkettingen en steigergaten verloren; het plastische karakter van de gevel met zijn voorheen meer uitspringende doorgetrokken imposten, lekdrempels en architraaf, verminderde.

Aan de achterzijde parallelle éénlaagse, doch eveneens sterk gerenoveerde schoolvleugel van zeven traveeën onder zadeldak met in de westgevel grote rechthoekige vensters voor de maximale lichtinval.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling I (Meise), 1866/7, 1909/33.
  • BETTESONE A. 2008: Geschiedenis over Rode-Eversem-Limbos en de parochie Sint-Brixius te Meise, Meise, 160.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Brusselsesteenweg

Brusselsesteenweg (Meise)

maakt deel uit van Hoeve Haeck met omgeving

Brusselsesteenweg, Onze Lieve Heerweg (Meise)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.