Hoeve Haeck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Meise
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 70, 70A, Meise (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Meise (actualisaties: 22-08-2006 - 22-08-2006).
  • Adrescontrole Meise (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).
  • Inventarisatie Meise (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Haeck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Haeck met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-09-1979.

Beknopte karakterisering

Typologiehoeven
Dateringtweede kwart 19de eeuw

Beschrijving

Hoeve Haeck is een U-vormig ingeplante hoeve die samen met het aanpalende boerenburgerhuis werd gebouwd halverwege de 19de eeuw.

Historiek

Naar verluidt stond in deze omgeving voorheen de Careelhoeve, die zou opklimmen tot 1670. Op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas van de Buurtwegen staat een haaks op de straat ingeplant volume weergegeven dat evenwel gesloopt werd voor de bouw van het U-vormige hoevecomplex, kadastraal geregistreerd in 1847 in eigendom van landbouwer Haeck de St. Antonius.

Beschrijving

U-vormige hoeve met centraal gekasseid erf, vandaag sterk gerenoveerd en verbouwd tot meerdere woningen.

Aan de straat gelegen hoeve met U-vormige plattegrond geopend naar het noorden; het centrale erf is toegankelijk aan de rechterzijde van de hoeve via een ijzeren hek tussen hardstenen schamppalen. Verankerd straatvolume van zeven traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd pannen zadeldak. Bepleisterde en witgeschilderde gevel afgelijnd door een band van tegels. Veelal rechthoekige muuropeningen en een steekboogpoort.

De bijgebouwen bestaan uit verankerde en voor een deel witgeschilderde bakstenen volumes onder pannen daken. Door de renovatie en de verbouwing tot woningen is het moeilijk de oorspronkelijke functie van de diverse volumes te achterhalen. De gedichte rondboogpoorten in de zuidvleugel verwijzen vermoedelijk naar de vroegere schuur- en wagenhuisfunctie, terwijl de stallen vermoedelijk in de westvleugel waren ondergebracht.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling I (Meise), 1847/7.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Brusselsesteenweg

Brusselsesteenweg (Meise)

maakt deel uit van Hoeve Haeck met omgeving

Brusselsesteenweg, Onze Lieve Heerweg (Meise)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.