erfgoedobject

Boerenburgerhuis

bouwkundig element
ID
40176
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40176
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dubbelhuis met twee verdiepingen van drie traveeën en een zadeldak (pannen), sterk verbouwd doch een aanwezige traditionele kern uit 17de-18de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de geprofileerde kroonlijst (voorgevel) en voor de omlijstingen. Rechthoekige muuropeningen in aangepaste omlijstingen, waarvan de met hoekblokken verrijkte posten van zandsteen in de achtergevel bewaard bleven. Linkerzijpuntgevel zonder vlechtingen (nieuwe bedaking) doch met twee traditionele zandstenen venstertjes met negblokken in de top. Rechts, bijgebouw.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenburgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40176 (Geraadpleegd op 23-06-2021)