Teksten van Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lorette met treurwilg

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lorette ()

De octogonale kapel overschaduwd door een treurwilg heeft een beeldbepalende ligging op de hoek met de Klepperstraat. Ze werd opgericht in 1851 door kardinaal Sterckx (1792-1867) en zijn twee zussen die samen met hun ouders het Sterckxhof een eind verderop bewoonden.

De kapel werd ingetekend op het kadaster in 1883 als reconstruction d’une chapelle in eigendom van de kerkfabriek van Oppem. De kapel verving immers het Meterveldekens-kapelletje, dat al is aangeduid op de kaart van de abdij van Grimbergen van 1699 opgesteld door landmeter Van Acoleyen, maar niet meer voorkomt op de Ferrariskaart (1770-1778); op de 19de-eeuwse kaarten van Vandermaelen, Popp en de Atlas van de Buurtwegen wordt wel een kapel weergegeven. Bij testament werd de kapel overgedragen aan de kerkfabriek van Oppem.

Achthoekige, witgeschilderde bakstenen kapel geleed door lisenen en afgedekt door een achtzijdig leien dak, bekroond door een smeedijzeren kruis. Rechthoekige deuromlijsting in blauwe hardsteen op neuten en een dubbele latei waarop een Mariamonogram met ineen gestrengelde letters S(ancta) MAR(IA); bekronend geprofileerd waterlijstje. Blauw geschilderde en deels opengewerkte houten vleugeldeur.

Beraapt interieur met karakteristieke tegelvloer uit het interbellum en bepleisterd koepelgewelf; bewaard altaar in blauwe hardsteen met opschrift: Deze kapel is opgeregt/ ter eere van O.L.V. van Loretten/ door/ Jouffrouw Elisabeth Joanna Sterckx/ Jouffrouw Isabella Philippina Sterckx/ en zyne Eminentie Engelbertus Sterckx/ Cardinael en Aertbisschop van Mechelen / MDCCCLI. Geen noemenswaardige beelden.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Merchtem, afdeling III (Brussegem), 1883/26.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • HEYVAERT J. 2005: Meise, Van oorsprong tot 1940, Meise, 181-182.

Bron: -
Auteurs:  Kennes, Hilde, Van Damme, Marjolijn
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde; Van Damme, Marjolijn: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lorette met treurwilg [online], https://id.erfgoed.net/teksten/297985 (geraadpleegd op )


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lorette ()

Achtzijdige bakstenen kapel met piramidaal dak (geschubde kunstleien) uit het derde kwart van de 19de eeuw, voorzien van een arduinen rechthoekige deur met Mariamonogram op de latei.

Bij het altaar gedenksteen "Dese kapel is opgeregt/ ter ere van O.L.V. van Loretten/ door/ Jouffrouw Elisabeth Joanne Sterckx/ Jouffrouw Isabella Philippina Sterckx/ en zijne Eminentie Engelbertus Sterckx Cardinael en aartsbisschop van Mechelen/ MDCCCLI".


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lorette met treurwilg [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40182 (geraadpleegd op )