Teksten van Hoeve met losse bestanddelen

Hoeve met losse bestanddelen ()

Hoeve met losse bestanddelen, geschikt rondom een gebetonneerd erf, gedeeltelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Op de Ferrariskaart (1770-1778) worden drie vrijstaande, U-vormig ingeplante volumes met centraal erf weergegeven; de zuidwestzijde bleef onbebouwd. De hoeve is gelegen op de Wolvertemse Dries en wordt volgens J. Lefèvre ’t Hof van Leemans genoemd; dezelfde bron maakt ook gewag van een balk met jaartal 1785.

Vandaag ligt de boerenwoning ten zuidoosten met haaks aansluitend de stallen ten noordoosten, de vrijstaande schuur ten zuidwesten en een nieuwe stal ten noordwesten. Ten zuiden zorgt een toegangsweg afgezet met jong aangeplante bomen voor de verbinding met de straat.

Met uitzondering van een bijkomend volume ten zuidwesten van de woning en de nieuwe stal komt de huidige configuratie al voor op de Atlas der Buurtwegen, waar de omgeving wordt aangeduid als hameau Den Driesch. Voor de woning ligt een aan drie zijden omhaagd grasveld.

Verankerde bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken, bij de schuur ten dele vervangen door golfplaten. Het boerenburgerhuis, in kern opklimmend tot de 18de eeuw is een met schijnvoegen gecementeerd en witgeschilderd volume van zeven traveeën met licht verhoogde begane grond, onder een geknikt zadeldak, licht overkragend op modillons, met de nok parallel aan de straat. Opkamer in de noordoostelijke hoek. Lijstgevel met dubbelhuisopstand, geopend door beluikte segmentboogvensters in een geschilderde kalkzandstenen omlijsting en dito deur, alle met vernieuwd schrijnwerk. De tijdens de eerste inventariscampagne geregistreerde deurwaaier en tussendorpel zijn inmiddels verdwenen. Dakvenster, voorheen een laadluik (zie foto’s eerste inventariscampagne) in de as van de deurtravee.

De achtergevel is egaal gecementeerd en wordt geopend door eenvoudige segmentboogvensters met vernieuwde lekdrempels en een rechthoekige deur in een beschilderde omlijsting. Ten tijde van de eerste inventariscampagne in de jaren 1970 waren de vensters nog rechthoekig met een houten latei.

De haaks op de straat ingeplante, tweebeukige langsschuur telt vier traveeën op gecementeerde plint en wordt aan erfzijde geritmeerd door lisenen. Rechthoekige poorten onder houten latei en enkele later toegevoegde rechthoekige vensters. Lichtgleuven in de puntgeveltoppen. De zuidoostelijke gevel is verborgen achter latere aanbouwsels. De noordoostelijke stalvleugel telt zes traveeën op een gecementeerde plint. Kleine steekboogvensters, rechthoekige poorten en laadluiken; verder rechthoekige deuren in een gerecupereerde (?) kalkzandstenen omlijsting, vandaag witgeschilderd.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), CH 292, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • LEFEVRE J., VERHASSELT L. & T’KINT J. 1978: Geschiedenis van Wolvertem, Affligem, 639.

Bron: -
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298272 (geraadpleegd op )


Hoeve met losse bestanddelen ()

Hoeve met bestanddelen in los verband gegroepeerd rondom de binnenplaats.

Boerenburgerhuis met één bouwlaag van zeven traveeën met zadeldak (pannen) op houten modillons, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Gecementeerd metselwerk van Spaanse baksteen. Voorgevel met beluikte steekboogvensters van zandsteen (gecementeerd) en een gelijkaardige deur met houten deurwaaier en tussendorpel, eerst genoemde met jaartal 19(?)20. In de bakstenen achtergevel een rechthoekige deur van zandsteen met hoekstenen en kwartholle neg doodlopend op een driehoekje. Gelijkaardige deuren hergebruikt in de stalvleugel (rechts).

Ertegenover, langsschuur van baksteen geleed door bakstenen pilasters, uit 19de-20ste eeuw. Tegenover de woning, open karrenhuis uit dezelfde tijd.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40191 (geraadpleegd op )