erfgoedobject

Pastorie Sint-Medarus en -Gildardusparochie

bouwkundig element
ID
40220
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40220

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Rossem
    Deze bescherming is geldig sinds 01-10-2010

Beschrijving

In oorsprong 18de-eeuwse pastorie, gedateerd 1767, maar zwaar geteisterd tijdens de Eerste Wereldoorlog en in 1916 heropgebouwd. De met cijferstenen gedateerde pastorie, ligt ingeplant te midden van een vrijwel vierkante, volledig ommuurde tuin - deels sier- en deels moestuin - aan straatzijde afgesloten met een lage bakstenen muur met pijlers en hekwerk.

Historiek

Aanvankelijk een onafhankelijke parochie verloor Rossem nadien haar zelfstandigheid ten voordele van Wolvertem dat toen ook voor de bediening instond. Pas in 1766-1767 liet de tiendheffer, de abdij van Dielegem, er een pastorie optrekken en kreeg de parochie een residerende bedienaar. De oorspronkelijke pastorie werd tijdens de Eerste Wereldoorlog echter zwaar beschadigd door brand. Aansluitend werd ze in 1916 onder leiding van architect Robert Crignier heropgebouwd met behoud van het oorspronkelijke silhouet. Ze werd evenwel volledig heringericht en achteraan uitgebreid met een aanbouw. Tezelfdertijd werd de ordonnantie van de voorgevel gewijzigd waarbij de vensters verbreed werden, maar de oorspronkelijke omlijstingen werden hergebruikt. Het karakteristieke aspect van een 18de-eeuwse pastorie bleef wel bewaard. In 1963 werd de omheiningsmuur vernieuwd naar aanleiding van een straatverbreding. Meer recent werd het houten schrijnwerk vervangen. Een gevelsteen in de linkse zijgevel herinnert aan de brand en wederopbouw in 1916 onder leiding van Robert Crignier. Omstreeks 2011 werden renovatiewerken uitgevoerd naar een ontwerp van architect Bart Van Durme; tegelijkertijd werd een hedendaagse uitbreiding toegevoegd ter vervanging van de vroegere aanbouw.

Beschrijving

De parallel aan de straat gelegen pastorie is opgetrokken uit bak- en kalkzandsteen, op rechthoekige plattegrond. Ze telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met aandaken en bekronend klokkenruitertje. De straatgevel, in de vorm van een verankerde lijstgevel met dubbelhuisopstand vertoont een kalkzandstenen plint en hoekkettingen. Brede segmentboogvensters in een gerecupereerde kalkzandstenen omlijsting. Gelijkaardige deur. Onder de houten kroonlijst op modillons zijn er gedichte, kalkzandstenen steigergaten waartussen de steentjes met cijfers 1767, verwijzend naar het bouwjaar van de oorspronkelijke pastorie. Zijgevels met muurvlechtingen en gelijkaardige muuropeningen als in de voorgevel. Bewaarde gewelfde kelder uit de 18de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB002304, Sint-Medardus- en Gildarduskerk met ommuurd kerkhof en gehuchtkern van Rossem (PAESMANS G. 2010).
  • GROOTAERS J. 2008: Bouwhistorische beschrijving Pastorie Rossem, Berla 92, 23-25.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde, Paesmans, Greta
Datum  : 2018


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Medarus en -Gildardusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40220 (Geraadpleegd op 13-06-2021)