Pastorie Sint-Medarus en -Gildardusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Wolvertem
Straat Rossemdorp
Locatie Rossemdorp 34, Meise (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Meise (actualisaties: 22-08-2006 - 22-08-2006).
  • Adrescontrole Meise (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).
  • Inventarisatie Meise (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Rossem

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-2010.

Beschrijving

In oorsprong 18de-eeuwse pastorie, gedateerd 1767, maar zwaar geteisterd tijdens de Eerste Wereldoorlog en in 1916 heropgebouwd. De met cijferstenen gedateerde pastorie, ligt ingeplant te midden van een vrijwel vierkante, volledig ommuurde tuin - deels sier- en deels moestuin - aan straatzijde afgesloten met een lage bakstenen muur met pijlers en hekwerk.

Historiek

Aanvankelijk een onafhankelijke parochie verloor Rossem nadien haar zelfstandigheid ten voordele van Wolvertem dat toen ook voor de bediening instond. Pas in 1766-1767 liet de tiendheffer, de abdij van Dielegem, er een pastorie optrekken en kreeg de parochie een residerende bedienaar. De oorspronkelijke pastorie werd tijdens de Eerste Wereldoorlog echter zwaar beschadigd door brand. Aansluitend werd ze in 1916 onder leiding van architect Robert Crignier heropgebouwd met behoud van het oorspronkelijke silhouet. Ze werd evenwel volledig heringericht en achteraan uitgebreid met een aanbouw. Tezelfdertijd werd de ordonnantie van de voorgevel gewijzigd waarbij de vensters verbreed werden, maar de oorspronkelijke omlijstingen werden hergebruikt. Het karakteristieke aspect van een 18de-eeuwse pastorie bleef wel bewaard. In 1963 werd de omheiningsmuur vernieuwd naar aanleiding van een straatverbreding. Meer recent werd het houten schrijnwerk vervangen. Een gevelsteen in de linkse zijgevel herinnert aan de brand en wederopbouw in 1916 onder leiding van Robert Crignier. Omstreeks 2011 werden renovatiewerken uitgevoerd naar een ontwerp van architect Bart Van Durme; tegelijkertijd werd een hedendaagse uitbreiding toegevoegd ter vervanging van de vroegere aanbouw.

Beschrijving

De parallel aan de straat gelegen pastorie is opgetrokken uit bak- en kalkzandsteen, op rechthoekige plattegrond. Ze telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met aandaken en bekronend klokkenruitertje. De straatgevel, in de vorm van een verankerde lijstgevel met dubbelhuisopstand vertoont een kalkzandstenen plint en hoekkettingen. Brede segmentboogvensters in een gerecupereerde kalkzandstenen omlijsting. Gelijkaardige deur. Onder de houten kroonlijst op modillons zijn er gedichte, kalkzandstenen steigergaten waartussen de steentjes met cijfers 1767, verwijzend naar het bouwjaar van de oorspronkelijke pastorie. Zijgevels met muurvlechtingen en gelijkaardige muuropeningen als in de voorgevel. Bewaarde gewelfde kelder uit de 18de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB002304, Sint-Medardus- en Gildarduskerk met ommuurd kerkhof en gehuchtkern van Rossem (PAESMANS G. 2010).
  • GROOTAERS J. 2008: Bouwhistorische beschrijving Pastorie Rossem, Berla 92, 23-25.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Paesmans, Greta

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Rossemdorp

Rossemdorp (Meise)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.