erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans

bouwkundig element
ID
40224
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40224

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde, neogotische zaalkerk van 1897-1898.

Historiek

Westrode is de jongste parochie van Wolvertem. In 1873 hadden de inwoners bij de gemeente een verzoek ingediend voor de oprichting van een eigen kerk, verzoek dat in 1897 met succes werd herhaald. De oprichting van de nieuwe parochie werd goedgekeurd bij KB van 1 april 1898. De grond voor de bouw van de nieuwe kerk werd geschonken door parochianen en de bouw werd bekostigd door de toenmalige pastoor Van Tilborg. Al op 15 november 1897 werd de kerk gewijd.

Ze werd samen met het burgerhuis rechts ervan, kadastraal geregistreerd in 1900 als nouvelles constructions in eigendom van de weduwe en kinderen Egied Van Hoof-Caluwé, landbouwer. Als jaar van ingebruikneming wordt 1898 aangegeven. In de westgevel van de kerk herinnert een gevelsteen aan deze schenking in 1897: De grond deser kerk/ is gegeven door de/ Wde Van Hoof/ en hare kinderen/ Westrode 1897.

Beschrijving

De plattegrond ontvouwt een eenvoudig zaalkerkje van zes traveeën met een lager koor van één rechte travee met vlakke sluiting, geflankeerd door sacristieën. Het geheel is opgetrokken uit baksteen onder leien bedaking, zadeldaken voor schip en koor, lessenaarsdaken voor de sacristieën. De westgevel, opgevat als tuitgevel met aandak, vlechtingen en schouderstukken, wordt bekroond door een overhoeks klokkentorentje onder leien spits met ijzeren kruis. De sobere spitsboogpoort wordt bekroond door drie spitsboogvensters, waarvan het centrale iets hoger reikt; gelijkaardige vensters flankeren de inkom. Onder het rechtse venster bevindt zich de vermelde gevelsteen die verwijst naar de schenking van de grond.

De gevels van het schip hebben een gecementeerde plint en worden geritmeerd door rechthoekige spaarvelden met telkens twee eenvoudige spitsboogvensters voorzien van eenvoudig ruitvormig glas in lood. Aflijnende overhoekse baksteenfries. De vlakke koorsluiting, eveneens opgevat als tuitgevel met aandak, vlechtingen en top- en schouderstukken, wordt geopend door een venster gelijkaardig aan dat van de westgevel. Eenvoudig bepleisterd en witgeschilderd interieur met blauwe accenten voor de ribben en consoles van het tongewelf. Eveneens blauw geschilderd omlopend cordon waarboven Scheldekruisweg door Tony Van Os, geschilderd omstreeks 1930. De vloer werd vernieuwd.

Meubilair. Neogotisch houten altaar en biechtstoel. Communiebank, 1756, afkomstig van Mariekerke en gedemonteerde preekstoel van 1898. Vensters met eenvoudig glas in lood met centraal een heiligenfiguur.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling II (Wolvertem), 1900/9.
  • JANSEN J. & GEUKENS B.: 1980: Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Brabant, kanton Wolvertem, Brussel, 50-51.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40224 (Geraadpleegd op )